Η διοίκηση της Kρι Κρι προχώρησε στη χορήγηση έκτακτης παροχής σε όλους τους εργαζομένους της, στο ύψος ενός επιπλέον μέσου μισθού για κάθε εργαζόμενο, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ συνολικά. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η Κρι Κρι ξεκίνησε μισθολογικές αναπροσαρμογές οι οποίες φτάνουν τα 3.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία έχει ήδη πραγματοποιήσει 110 νέες προσλήψεις κατά τη διάρκεια του 2023, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της να ανέρχεται πλέον στους 600. Τέλος, η Κρι Κρι προχώρησε σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση και των συνεργαζόμενων γαλακτοπαραγωγών της.

Πιο συγκεκριμένα, «ως ένδειξη αναγνώρισης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι Κρι», η εταιρεία προχώρησε στην καταβολή «πριμ συνεργασίας» ύψους 500.000 ευρώ.

Αιτιολογώντας τις έκτακτες παροχές προς τους εργαζομένους της, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση ότι έλαβε υπόψη της ότι «το 2023 είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά με υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των εξαγωγών» και ήθελε να δείξει έμπρακτα «την αναγνώριση και τη στήριξή της στο σύνολο των εργαζομένων της, οι οποίοι ανταποκρίνονται επάξια στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει»