Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του COVID-19, προχωρά σε πρωτοβουλίες τόσο για τη στήριξη φορέων της Δημόσιας Υγείας όσο και για την έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων της.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ενισχύει τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού και επίσης προσφέρει καθημερινώς γιαούρτια για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Παράλληλα, η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στη χορήγηση bonus στο ανθρώπινο δυναμικό της, συνολικού ύψους 400.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια όλων όσων διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.