Αρνητικά έχει επηρεάσει η κρίση τη δυναμική των επιχειρήσεων, καθώς και τις σχέσεις που διατηρούν οι διοικήσεις τους με το προσωπικό.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η έρευνα της εταιρείας επιλογής στελεχών Cornerstone Athens, που πραγματοποιήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2011 και είναι εντελώς αντίθετο με το αποτέλεσμα που είχε προκύψει δύο χρόνια νωρίτερα. Για την ακρίβεια, το 2009 -όταν η ύφεση ήταν ακόμη στην αρχή- οι εργαζόμενοι έδειχναν πιο σίγουροι και αισιόδοξοι σχετικά με το επαγγελματικό τους μέλλον και ένιωθαν ασφαλείς μέσα στην εταιρεία, στην οποία εργάζονταν.

Είναι ενδεικτικό, ότι στη φετινή έρευνα, μόλις το 38% των συμμετεχόντων δήλωσε αισιόδοξο για το μέλλον της επιχείρησής του, έναντι του εντυπωσιακού 82% το 2009. Την ίδια στιγμή, το πρώτο δίμηνο του 2011, το 52% των υπαλλήλων συμφώνησε ότι η εταιρεία του νοιάζεται για το προσωπικό, έναντι του 91% δύο χρόνια, πριν. Επίσης, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2009, ήταν και το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του, καθώς και με την πιθανή εξέλιξη του εργοδότη του το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης ότι οι πέντε πιο σημαντικές αξίες για τη διατήρηση υψηλού ηθικού και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ προσωπικού και εργοδότη, είναι η εμπιστοσύνη (85,7%), η επικοινωνία (82,8%), η αφοσίωση (62,8%), η καλή προετοιμασία (54,2%) και τα κίνητρα προς τους εργαζομένους (54,2%).

Ενώ, όταν κλήθηκαν να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν σήμερα οι οργανισμοί προκειμένου να διαφυλάξουν τη σχέση τους με τους εργαζομένους, το 98% των συμμετεχόντων απάντησε ότι επιβάλλεται να υπάρχει αμφίδρομη και έγκαιρη επικοινωνία για τα δρώμενα, το 85% υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερή και ξεκάθαρη στρατηγική για το μέλλον, η οποία θα βοηθά τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν την ανασφάλεια και το 70% συμφώνησε ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στις ανάγκες και στις ανησυχίες των ανθρώπων ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγικότητα και η καλή εταιρική ισορροπία.

Στην έρευνα απάντησαν 330 στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων από τους τομείς της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των οικονομικών.