Κοινοτικά κονδύλια ύψους 128 εκατ. ευρώ αναμένει να λάβει η Κροατία, στο πλαίσιο της δράσης υπό τον τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία» που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά έχουν δεσμευθεί 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Στόχος της δράσης είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25, είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι, θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά, εντός τεσσάρων μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου.