Για την KSM οι έννοιες «Ενοικίαση Εργαζομένων» & «Προσωρινή Απασχόληση» είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες έννοιες

Η εργασία μέσω εργολαβικών εταιρειών, οι οποίες «ενοικιάζουν»εργαζόμενους καταστρατηγώντας κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων δεν έχει καμία σχέση με την Προσωρινή Απασχόληση. Ο θεσμός της Προσωρινής Απασχόλησης μέσω των αδειοδοτημένων, από το Υπουργείο Εργασίας, Εταιρειών αποτελεί μια τριμερή σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΠΑ, της εταιρείας – πελάτη που θέλει να καλύψει μια προσωρινή ανάγκη και του εργαζόμενου. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εργασιακής σχέσης είναι η διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της ΕΠΑ απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας-πελάτη. Έχουν ακριβώς τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και αμείβονται σύμφωνα με την ίδια συλλογική σύμβαση που διέπει το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας – πελάτη.

Η καταβολή τόσο των αποδοχών στους εργαζόμενους όσο και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πέρα για πέρα εξασφαλισμένη. Οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί, στο Υπουργείο Εργασίας και στο ΙΚΑ, από τις ΕΠΑ αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας λειτουργίας μιας ΕΠΑ και εξασφαλίζουν την κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων. Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις απολύτως νόμιμες μορφές απασχόλησης.
Δημήτρης Ζαρκαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ποια η συμβολή των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στην Ελληνική Οικονομία; Ποια η συμβολή της KSM HR;

Η συμβολή των ΕΠΑ στην πολύπαθη ελληνική οικονομία είναι πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Συνολικά ο κύκλος εργασιών από όλο το κλάδο προσέγγισε κατά το 2014 τα 100.000.000 ευρώ. Συνολικά 30.000 περίπου απασχολήθηκαν το 2014 μέσω κάποιας νόμιμης Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τόσο οι αποδοχές όσο και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές αυτών των εργαζομένων είναι απόλυτα εξασφαλισμένες μέσω των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που έχουν καταθέσει οι ΕΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κοινωνική συμβολή της KSM HR στην Ελληνική Οικονομία κατά το 2014 καθρεπτίζεται μέσα από τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:

Α) 15.340.000 ευρώ καταβληθείσες αποδοχές στους εργαζόμενους,
Β) 7.000.0000 ευρώ καταβληθείσες εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Γ) 5.500.0000 ευρώ καταβληθέντες φόροι,
Δ) 4.800 εργαζόμενοι απασχολούμενοι μέσω της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια του 2014.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η συμβολή των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και ειδικότερα της KSM HR είναι πολύ μεγάλη σε μια τόσο δύσκολη εποχή με τεράστια οικονομικά προβλήματα στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα ταμεία του κράτους.
Δημήτρης Ζαρκαλής, Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά σήμερα και πώς μπορεί η Προσωρινή Απασχόληση να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της;

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι η συνεχής μείωση των θέσεων απασχόλησης. Το πρωτόγνωρο σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι αυτή η συνεχόμενη μείωση παρατηρείται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα θέσεων. Στο παρελθόν, το σύνηθες ήταν να πλήττονταν, για κάποιους λόγους, ένας συγκεκριμένος παραγωγικός κλάδος (π.χ. τουρισμός, βιομηχανία, νέας τεχνολογίας, κλωστοϋφαντουργία κ.λπ.) με αποτέλεσμα να ακολουθεί μια προσωρινή μείωση των θέσεων απασχόλησης στο πληττόμενο κλάδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις με διάφορες κρατικές παρεμβάσεις και με την παροχή οικονομικών κινήτρων επανερχόταν σταδιακά η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Σήμερα όμως η αγορά διακρίνεται από:

α. Επιχειρηματική αβεβαιότητα,
β. έλλειψη κρατικών οικονομικών πόρων,
γ. σημαντικό περιορισμό ταμειακής ρευστότητας και
δ. οριζόντια οικονομική κρίση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Προσπάθεια όλων των εταιρειών είναι να προσαρμόσουν το λειτουργικό κόστος τους σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης της αγοράς. Στόχος όλων είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή την προσπάθεια τους, σημαντικός συνεργάτης αποτελεί ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης. Αξιοποιώντας την ευελιξία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ο κάθε εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων ανάλογα με τον απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο όγκο παραγωγής. Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της αγοράς με ελεγχόμενο κόστος και με τους καταλληλότερους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό το καταφέρνει χωρίς να εμπλέκεται στις χρονοβόρες διαδικαστικές ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης του.
Μάριος Καβουρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Δύναμη μας, οι άνθρωποι μας

Το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημα της KSM HR είναι οι άνθρωποι μας. Η συνοχή της ομάδας και η πίστη στο κοινό όραμα, μας έχουν βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε ικανά στελέχη, έτοιμα να διαχειριστούν με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα θέματα που απασχολούν τους πελάτες της εταιρείας. Στελέχη έτοιμα ώστε να παρέχουν αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες λύσεις. Η ομάδα μας αποτελείται από 4 υποομάδες. Το Recruitment, το Payroll, το Administration και τους Account Managers. Κύριος στόχος όλων είναι ένας: Ικανοποιημένοι Πελάτες. Βασική αρχή του μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών που έχουμε δημιουργήσει είναι να μπορεί ο κάθε Account Manager να δίνει άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά λύσεις σε ερωτήματα, προβλήματα ή ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να ανακύπτουν στους πελάτες που διαχειριζόμαστε.

Ο κάθε account manager αναλαμβάνει από την αρχή κάθε συμβολαίου τον πελάτη του, έχει προσωπικές συναντήσεις μαζί του για να διερευνήσει και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του και να σχεδιάσουν μαζί τον κώδικα επικοινωνίας που θα εξυπηρετεί καλύτερα και τις δύο πλευρές. Ο account manager είναι ο «άνθρωπος» του πελάτη, είναι αυτός που με την βοήθεια του recruiter ή του administrator, θα προστρέξει στη δυσκολία, στην έκτακτη ανάγκη, θα δώσει λύση στο πρόβλημα, θα προλάβει deadlines, θα βγάλει τον πελάτη ασπροπρόσωπο. Επιπλέον, με τη συνδρομή της γνώσης και της εμπειρίας των στελεχών του τμήματος Payroll θα εξυπηρετήσει, θα διευκολύνει, θα παράσχει στον πελάτη και τον εργαζόμενο μια άρτια μισθοδοσία.

Είμαστε περήφανοι για το μοντέλο δομής της KSM HR μιας και μέχρι σήμερα με τη συμβολή του έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό διατηρησιμότητας των πελατών μας. Δεν στεκόμαστε όμως εδώ. Η συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε νέους τρόπους εύρεσης και αξιολόγησης εργαζομένων αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Βασίλειος Καβουρίδης, Πρόεδρος ΔΣ

Η προσωρινή απασχόληση μονοπάτι για την μόνιμη απασχόληση

Στις δεκαετίες που πέρασαν και δεδομένου πως δεν υπήρχε οικονομική κρίση, ο υποψήφιος πάντα προτιμούσε εξ αρχής την μόνιμη απασχόληση. Πολλές φορές απέρριπτε κάποια επαγγελματική πρόταση όσο δελεαστική και αν ήταν από οικονομικής άποψης, ακόμη και αν ήταν εκτός αγοράς εργασίας μόνο και μόνο διότι η απασχόληση του θα ξεκινούσε ως ορισμένου χρόνου σύμβαση. Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με την μέρα όμως. Έως τώρα είδαμε την προσωρινή απασχόληση να κερδίζει έδαφος και το κυρίως όφελος να το έχουν οι επιχειρήσεις.

Με μια θετική ματιά μπορούμε να δούμε πως η αγορά δειλά-δειλά ανοίγει πάλι και πλέον παρατηρούμε έναν συνδυασμό μεταξύ προσωρινής και μόνιμης απασχόλησης. Τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον πελάτη αλλά και για τον υποψήφιο. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων τους κατά περιόδους, διατηρούν μικρό πυρήνα μόνιμων εργαζομένων οι οποίοι έχουν αναπτύξει ήδη δεσμούς δυνατούς με τον εργοδότη. Δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας τους αξιοποιώντας στο έπακρο το προσωπικό και έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερο κόστος αυτό που λέμε «στάδιο προσαρμογής και γνωριμίας της εταιρείας από την προσωρινή στην μόνιμη απασχόληση». Έτσι, ο εργοδότης είναι σίγουρος για την επιλογή που έχει κάνει σχετικά με τον εργαζόμενο πριν μεταβεί σε μια αορίστου χρόνου σύμβαση.

Τα οφέλη των υποψηφίων είναι εξίσου σημαντικά. Ο υποψήφιος βγαίνει από την ανεργία και μπαίνει δυναμικά ξανά στην αγορά εργασίας έχοντας ναι μεν λιγότερο χρόνο μπροστά του να αποδείξει την αξία του και τις ικανότητες του, λειτουργώντας όμως αυτό σαν κινητήριος δύναμη ώστε να επιτύχει τον στόχο του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά ξανά. Έτσι, λοιπόν, ακόμα και για την ψυχολογία του υποψηφίου λειτουργεί θετικά η μετάβαση του από την προσωρινή στην μόνιμη τοποθέτηση.

Αξίζει να σταθούμε και σε ένα άλλο κομβικό σημείο. Όταν ο υποψήφιος βρει εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης το βιογραφικό του συνεχίσει να το διαχειρίζεται ένας business consultant που το κινεί σε έναν μεγάλο κύκλο ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση πιθανοτήτων για μόνιμη πρόσληψη απευθείας από την εταιρεία –έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της προσωρινής απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α . Στόχος, λοιπόν, της εταιρείας μας είναι να γίνεται πάντα το perfect match μεταξύ υποψηφίου και εταιρείας πελάτη και αυτό το έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα από τα σημαντικά μας πλεονεκτήματα γι’αυτό και οι εταιρείες μας εμπιστεύονται ξανά και ξανά
Μαριάννα Αντωνιάδη, HR Specialist