Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Yλοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού», προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατεύσιμων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας στο πλαίσιο δεξιοτήτων DigiComp 2.2 της ΕΕ.

Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η απόκτηση ή/και η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού, αλλά και να συνδράμει αποφασιστικά στη γρήγορη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Έτσι, στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προμήθεια 10.000 tablets, με προδιαγραφές που καθορίζονται σε συνεργασία με τον κύριο του έργου (ΥΠΕΘΑ), στα οποία θα εγκατασταθεί το παραγόμενο από τα πιστοποιημένα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ΔΥΠΑ ΚΕΔΒΜ, εκπαιδευτικό υλικό με βάση το εκπαιδευτικό πλαίσιο, και θα αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό εργαλείο διαχείρισης (Learning Management System), στο οποίο θα καταγράφεται η πρόοδος των εκπαιδευομένων και θα παράγονται σχετικές αναφορές, το οποίο θα εγκατασταθεί στο ΥΠΕΘΑ.