«Κύριοι, είμαι έτοιμος για ερωτήσεις στις απαντήσεις μου» είχε αναφέρει ο γάλλος πρόεδρος, Charles De Gaulle, θέλοντας να αντιστρέψει την πεπατημένη οπού ο ερωτών θέτει το πλαίσιο και πολλές φορές «αλιεύει» τις απαντήσεις που επιθυμεί να λάβει.

Η διαφορά ανάμεσα στις ερωτήσεις «προτιμάς γάλα ή χυμό για πρωινό» ή «τι προτιμάς για πρωινό» είναι αρκετά μεγάλη καθώς οι απαντήσεις τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, αφού ο βαθμός ελευθερίας που διαθέτει ο ερωτώμενος δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος. Η πρώτη ερώτηση, χαρακτηρίζεται ως ερώτηση «κυνηγού» καθώς οι απαντήσεις και ταυτόχρονα οι επιλογές που έχει ο ερωτώμενος ώστε να τοποθετηθεί είναι συγκεκριμένες. Στη δεύτερη ερώτηση, ωστόσο, που ανήκει στην κατηγορία ερωτήσεις του «ψαρά» ο αποκρινόμενος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα ανάλογα με τις ανάγκες του, τη διάθεσή του, το περιβάλλον και φυσικά τη σχέση που έχει με αυτόν που το θέτει, και δεν φαίνεται να διαθέτει κανέναν περιορισμό.

Οι ερωτήσεις λοιπόν, ανοιχτού και κλειστού τύπου, όπως θα τις ονομάζαμε αλλιώς, φαίνεται να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και ανάγκες. Εάν για παράδειγμα, θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις ώστε να μετρήσουμε ή να οδηγηθούμε σε ασφαλή και ίσως μετρήσιμα συμπεράσματα για θέματα που έχουμε προς εξέταση, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι προτιμότερες και για τον λόγο αυτό συναντώνται τις περισσότερες φορές σε ερωτηματολόγια ερευνών. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν χρειαζόμαστε ο ερωτώμενος να εκφραστεί και να τοποθετηθεί ελεύθερα βάσει των προσωπικών του αντιλήψεων και χωρίς περιορισμούς, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων κλήθηκε να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε ερωτήματα κλειστού αλλά και ανοιχτού τύπου, και ανέδειξε τις εταιρείες που διαθέτουν τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στη χώρα μας για το 2019. Για ακόμη μία χρονιά, 25 εταιρείες ξεχώρισαν όχι μόνο στην καρδιά των εργαζομένων τους αλλά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρη την αγορά.

Συγχαρητήρια!