Στο 19% προβλέπεται να ανέλθει η ανεργία στην Κύπρο το 2014, παρουσιάζοντας πάντως επιβράδυνση ως προς το ποσοστό αύξησής της, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Το κυπριακό ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι το 2014 υπάρχουν περιθώρια καλύτερων επιδόσεων για την αγορά εργασίας συνδεδεμένα με το αίσθημα εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη μικρότερη αβεβαιότητα σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της τρόικας, η απασχόληση στην Κύπρο αναμενόταν να συρρικνωθεί κατά 4,4% το 2014. Ο μέσος όρος της ανεργίας το 2013 έφθασε στο 16% του συνολικού εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, όταν στη δεύτερη αξιολόγηση της τρόικας υπολογιζόταν στο 16,7%.