Στη θέση της Chief People & Technology της Lavipharm προήχθη η Μαρίζα Αντωνάκη, στο πλαίσιο διεργασιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, εξελέγη κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 9 Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν την επανεκλογή των Μηνά Τάνες, Λουκίας Λαβίδα, Τηλέμαχου Λαβίδα, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Χρήστου Διαμαντόπουλου, Δημητρίου Χριστόπουλου και Βασιλικής Κεφαλά, ενώ στο νέο διοικητικό συμβούλιο εισέρχεται και ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, ως εκτελεστικό μέλος, μέχρι πρότινος COO & Country Manager του Ομίλου.

Επίσης, εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ, αποτελούμενη από την Βασιλική Κεφαλά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., τον Χρήστο Διαμαντόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και τον Αντώνιο Πολυκανδριώτη. Ως προς τη νέα διοικητική διάρθρωση, o Τηλέμαχος Λαβίδας θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ ο Παναγιώτης Γιαννουλέας θα αναβαθμιστεί σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Παράλληλα, εντάσσονται στην διοικητική ομάδα νέα στελέχη, όπως ο Νίκος Λαδάς, που θα αναλάβει καθήκοντα Chief Scientific Officer, η Άρτεμις Παπαδάκη, ως Chief Commercial Officer Hellas και ο Γιάννης Σαρηγιαννίδης, που θα αναλάβει Chief Commercial Officer International. Τέλος, ο Παναγιώτης Κουσούλης προάγεται σε Chief Manufacturing & Operations.