Συνεργασία για την ανάπτυξη νέου λογισμικού που θα διαχειρίζεται υπηρεσίες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό ξεκίνησαν οι Lavisoft συστήματα πληροφορικής Α.Ε. με την ΠΙΜ Εργασιακή Α. Δεσπότης & ΣΙΑ ΟΕ, με αφορμή τις μεταρρυθμίσεις που έχουν επέλθει στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι δύο εταιρeίες, ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού. H Lavisoft, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή HR συστημάτων, και η ΠΙΜ Εργασιακή με τεχνογνωσία στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου με την ονομασία «Labor Master». Το λογισμικό Labor Master παρουσιάζει την παραγωγική δραστηριότητα του εργαζομένου σε κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας σημαντικά στον καλύτερο έλεγχό της, αλλά και στην πιο δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του υπεύθυνου της επιχείρησης ως προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της.