Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» η συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα VIE (Volontariat International en Entreprise) είναι απαραίτητη για να πετύχει κανείς μια αρκετά καλή θέση στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους 18 έως 28 ετών, οι οποίοι θα συμφωνήσουν να εργαστούν χωρίς απολαβές σε κάποιο υποκατάστημα μιας γαλλικής εταιρείας στο εξωτερικό. Η περίοδος απασχόλησής τους μπορεί να είναι από 6 έως 24 μήνες. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό όχι μόνο για τους Γάλλους που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αλλά και για νέους της Ευρωζώνης που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά.