Οι εταιρείες που έχουν κατανοήσει την αξία του coaching στο εργασιακό περιβάλλον βιώνουν ήδη τα σημαντικά αποτελέσματα που αυτό φέρνει τόσο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, όσο και στην αφοσίωσή τους. Ωστόσο, πολλές φορές από τη συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης έως τη δημιουργία μιας ισχυρής coaching κουλτούρας στον οργανισμό σας υπάρχει μεγάλη απόσταση. Στην Leadership Coaching πιστεύουμε στο τρίπτυχο Απόφαση - Κατεύθυνση - Δράση και υποστηρίζουμε τον οργανισμό σας να πετύχει τις θετικές αλλαγές που έχει ανάγκη!

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Human Capital Institute (HCI) και το International Coach Federation (ICF) το 2014, παρόλο που όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος coaching, μόνο το 13% των εταιρειών που συμμετείχε στην έρευνα είχε επενδύσει σε μια ισχυρή coaching κουλτούρα. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το coaching συνδέεται με αυξημένη παραγωγικότητα και συμμετοχή των εργαζομένων (Employee engagement rate: 65%).

Οι πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι νιώθουν ενδυναμωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, την κατάλληλη υποστήριξη, εκπαίδευση και κατ’επέκταση να μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Παράλληλα, όταν οι leaders ενός οργανισμού αποκτήσουν περισσότερα coaching skills, μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, όπου η εποικοδομητική και ειλικρινής αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, προσωπικής και επαγγελματικής, και όχι κάτι που φοβίζει. Είναι σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να κατανοεί την αξία που προσδίδει η εργασία του για την ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά και ο οργανισμός να αναγνωρίζει την αξία που προσδίδει ο εργαζόμενός του.

Για τους παραπάνω λόγους, το coaching στον εργασιακό χώρο είναι αδιαμφισβήτητα όχι μόνο μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά μια επένδυση στο ίδιο το κέρδος της εταιρείας. Για αυτό, η κάθε επιχείρηση πρέπει αφενός να καταλήξει ποιες είναι οι ανάγκες της και αφετέρου να εκμαιεύσει επαρκή πληροφόρηση για να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Αρχικά, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ένας σημαντικός μύθος που επικρατεί γύρω από το coaching και το εργασιακό περιβάλλον:

Το coaching είναι για τους leaders: Το coaching αφορά όλους τους υπαλλήλους. Όλοι βρίσκονται σε μια θέση ευθύνης και οι αλλαγές ξεκινούν από κάθε λίθο του οικοδομήματος μιας εταιρείας. Πολύ συχνά, στην καθημερινότητα των εργασιών που «πρέπει» να γίνονται, δημιουργείται ένα κενό μεταξύ της ικανοποίησης και της αξίας που νιώθει το κάθε στέλεχος στην συγκεκριμένη εργασία που προσφέρει. Ο στόχος, όμως, είναι να αναγνωρίζει ακριβώς πώς η εργασία του συνεισφέρει στο να αναπτυχθεί ο οργανισμός του. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα διαφορετικό είδος διοίκησης που πλέον δεν λειτουργεί. Οι καιροί που διανύουμε απαιτούν ένα διαφορετικό μοντέλο και η εκπαίδευση σε advanced leadership skills, τόσο στα ανώτερα επίπεδα management αλλά και σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, υποστηρίζει μια πιο ολοκληρωμένη μετάβαση στο πιο λειτουργικό περιβάλλον που θέλετε να πετύχετε.

INTERNAL VS. EXTERNAL COACH
Καθώς το εργασιακό περιβάλλον γίνεται διαρκώς πιο πολύπλοκο, πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη δυναμική και θετική επίδραση του coaching σε μια μεγαλύτερη κλίμακα εργασιακών ρόλων και σκέφτονται να επενδύσουν είτε σε εξωτερικά coaching προγράμματα ή ακόμα και να προσλάβουν κάποιον coach ως μόνιμο προσωπικό.

Πολλά εχουν γραφτεί κατά καιρούς για τα υπέρ και τα κατά του να έχεις έναν εξωτερικό σε σχέση με το να έχεις έναν εσωτερικό coach.

Το τι θα επιλέξει η διοίκηση ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους που θέτει: πρόκειται για μικρές ή μεγάλες αλλαγές που θέλει να πετύχει; Ποιες είναι οι ανάγκες της εταιρείας; Και φυσικά έχει σχέση και με τους οικονομικούς περιορισμούς είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Γιατί σε καθε περίπτωση τα πλεονεκτήματα είναι διαφορετικά, όπως και η αξία της επένδυσης.

Συχνά ένας internal coach αποτελεί κομμάτι του HR τμήματος. Είναι σίγουρα πιο προσβάσιμος όταν θες να κάνεις μερικές προσαρμογές και θέλεις να έχεις μια μόνιμη παρουσία στην εταιρεία. Ο εσωτερικός coach έχει βαθύτερη κατανόηση του οργανογράμματος και της εταιρικής κουλτούρας. Μια συχνή παρανόηση που υπάρχει, ειδικά όταν ένας coach είναι μέλος του HR, είναι ότι πολλές φορές είναι επιφορτισμένος και με άλλα εταιρικά καθήκοντα, που αφορούν στην καθημερινή εργασιακή ροή και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό δημιουργεί μια ασυνέχεια και πολλές φορές ο εσωτερικός coach δεν μπορεί να εστιάσει στο coaching που χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, πολύ συχνά, κάποιος από το HR που έχει λάβει κάποια trainings γίνεται αυτός ο internal coach, όμως επίσης είναι επιφορτισμένος με άλλες εργασίες μέσα στον οργανισμό.

Στην περίπτωση ενός external coach, οι περισπασμοί και οι επιπλέον ευθύνες δεν υπάρχουν και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια πιο εντατική υποστήριξη, αλλά και μια μεγαλύτερη επίδραση στους εργαζομένους. Παράλληλα, η ανεξαρτησία του external coach από την εταιρική πολιτική και κουλτούρα, αλλά και την καθημερινότητα, δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εργαζόμενο, καθώς η εχεμύθεια που απορρέει από μια τέτοια σχέση, είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Το feedback και η αξιολόγηση, ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης.

Τέλος, οι Coaches που είναι εξωτερικοί συνεργάτες συνήθως έχουν τελειώσει πιστοποιημένα προγράμματα, έχουν μεγαλύτερη και εκτενέστερη εμπειρία αλλά και ένα record επιτυχημένων case studies ακριβώς στο να επιφέρουν τις αλλαγές που χρειάζεται ένας οργανισμός.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ;
Ίσως δεν χρειάζεται να διαλέξετε, και υπάρχει τρόπος να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το coaching, κάνοντας την καλύτερη δυνατή επένδυση για την εταιρεία σας.

Όταν θέτετε τους στόχους και τις επιλογές σας σχετικά με το εάν θα πρέπει να διαθέτετε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό coaching πρόγραμμα, θα πρέπει στην πρώτη περίπτωση να επιλέξετε coaches που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να δημιουργήσετε τις ξεκάθαρες πολιτικές εχεμύθειας και καθηκόντων που θα δημιουργήσουν τις πραγματικές συνθήκες που χρειάζεται για να λειτουργήσει το coaching, σύμφωνα και με τις αρχές δεοντολογίας. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να φροντίζετε ώστε ο coach να έχει τη διαρκή εκπαίδευση που χρειάζεται για να υποστηρίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.


Είναι πιθανόν, ωστόσο, μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει το coaching και την εκπαίδευση να ταιριάζει περισσότερο στις αλλαγές που θέλετε να πετύχετε. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό σας και οι managers θα εκπαιδευθούν σε εκείνες τις δεξιότητες που βοηθούν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μέσα στην εταιρεία σας, ώστε να δημιουργήσετε ένα εργασιακό περιβάλλον με συνεχή επίγνωση της προσπάθειας για ειλικρινή επικοινωνία. Παράλληλα, υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη μέσω του coaching ώστε να δείτε τις αλλαγές που θέτετε ως στόχο σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Είναι αυτή τη στιγμή οι συμπεριφορές στον οργανισμό σας όπως τις οραματίζεστε; Εάν όχι, τι θα είναι αυτά που θα αλλάζατε; Τι θα θέλατε να είναι διαφορετικό σε δύο χρόνια από τώρα;

Ένας coach θα μπορέσει να σας δώσει την κατάλληλη υποστήριξη για το πώς να φτάσετε την εταιρεία σας να λειτουργεί με τον τρόπο που αποτελεί μέλος του οράματός σας. Με στοχευμένα βήματα, η σχέση του coach και της επιχείρησης θα μπορέσει να δημιουργήσει ισχυρές βάσεις για να δημιουργηθεί η κουλτούρα που θα βοηθήσει το ανθρώπινο δυναμικό σας να ενεργοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Στη Leadership Coaching συγκεντρώσαμε ένα σύνολο εισηγητών και coaches με εμπειρία πάνω από 15 χρόνια και εκείνα τα credentials που τους δίνουν τα κατάλληλα εργαλεία για να φέρουν την αλλαγή που θέλετε να δείτε! Κάθε Coach και Facilitator μας είναι Co-Active ® ή/και ORSC ® Certified, ενώ ειδικά οι Facilitators μας είναι και εκπαιδευτές του CTI (Coaching Training Institute) ή/και του CRR Global, ηγέτες στην εκπαίδευση Leadership και Coaching παγκοσμίως με παρουσία σε 19 χώρες. Ταυτόχρονα, μεταξύ των Facilitators μας έχουμε ακαδημαϊκούς και εξειδικευμένους στο Family Business Coaching, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, και υποστηρίζοντας αυτές ώστε να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα και συνέχεια.

Μεταξύ των προγραμμάτων που προσφέρουμε σε εταιρείες, οικογενειακές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο δυνατές και με μεγάλη επίδραση μεθοδολογίες, που συλλέγουν την απαραίτητη καινοτομία αλλά και εμπειρία ώστε να βελτιώσετε την επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων σας, αλλά το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τόσο η κάθε μονάδα του οργανισμού σας όσο και το σύνολό του νιώθει την κατάλληλη υποστήριξη και παρότρυνση, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες και θετικές αλλαγές που χρειάζεστε.

Τα workshops μας είναι διαδραστικά και σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν:

 • Δραστηριότητες που εμπλέκουν τους συμμετέχοντες στο ίδιο το workshop.
 • Μεθοδολογίες αξιολόγησης που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους.
 • Εργαλεία που «χτίζουν» σχέσεις ακέραιες και υπεύθυνες.
 • Δεξιότητες προσωπικής ενδοσκόπησης και επίγνωσης της σκόπιμης ή μη επίδρασης που έχει το άτομο στο σύνολο.
 • Τρόπους να ζούμε με την αυθεντική και ενδυναμωμένη εικόνα του εαυτού μας.
 • Soft skills and EQ trainings.
 • Advanced Leadership skills για managers.
 • Team Building and formation..

Παράλληλα, μέσω follow-up coaching προγραμμάτων, οι coaches μας θα υποστηρίξουν, αναγνωρίσουν, προκαλέσουν και θα δουν το «καλύτερο» που έχει μέσα του κάθε μέλος της ομάδας σας, ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αναγνωρίζοντας τις συνήθειες που είναι επιζήμιες και επηρεάζουν το κάθε άτομο, υποστηρίζοντας τα δυνατά σας σημεία και λειτουργώντας επικουρικά στη στοχοθεσία σας, μέσω συγκεκριμένων βημάτων ώστε να τις πετύχετε, ο coach συντελεί στην ενδυνάμωση που χρειάζεται για να προχωρήσετε στις αλλαγές που θέλετε να συμβούν.

Το coaching μπορεί να έχει όφελος τόσο για τον οργανισμό σας ως σύνολο, όσο και ξεχωριστά για το κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού σας, και φυσικά σε όσους έχουν τα ηνία της ηγεσίας μέσα σε αυτόν.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΡΑΣΗ
Ποια είναι τελικά η κατάλληλη απόφαση για τον δικό σας οργανισμό; Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω πληροφορίες, οφείλετε να συμπεριλάβετε:

 • τη σημασία που έχουν για εσάς η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα στη διαδικασία του coaching,
 • τη σπουδαιότητα της εμπιστευτικότητας,
 • την εναρμόνιση με την εσωτερική ενσωμάτωση που θέλετε να πετύχετε,
 • τους οικονομικούς περιορισμούς μέσα στον οργανισμό σας.

Στην πραγματικότητα, ένας εξωτερικός coach:

 • έχει μεγαλύτερη επίδραση στα υψηλότερα επίπεδα ηγεσίας της εταιρείας και
 • έχει μεγαλύτερη επίδραση όταν υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον χαμηλής εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Ένας εσωτερικός coach:

 • είναι μια πιο βιώσιμη και cost-effective επιλογή στα ενδιάμεσα επίπεδα και
 • πρέπει να έχει εναν ξεκάθαρο coaching ρόλο στα πλαίσιο ενός προγράμματος ανάπτυξης της οργάνωσης και διοίκησης της εταιρείας σας.

Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση σε δεξιότητες leadership και coaching και στα εργαλεία του και η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του εργασιακού σας περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα είναι βέλτιστο να αποτελούν κομμάτι του ετήσιου προγραμματισμού της εταιρίας σας. Η δράση σας σήμερα θα δημιουργήσει τις θετικές αλλαγές που θα δείτε βραχυπρόθεσμα στις εργασιακές σας σχέσεις και διαδικασίες. Όμως, τη μεγαλύτερη ανταπόδοση θα τη δείτε έχοντας εδραιώσει μια ισχυρή coaching κουλτούρα στον οργανισμό σας, που σας βάζει σε μια μόνιμη τροχιά βελτίωσης και ανάπτυξης.