Το νέο βιβλίο του καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά και της Βάσιας Αγαπητού με τίτλο «Leadership meta-competencies: Discovering hidden virtues» (έκδοση Gower), αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στη θεωρία και την πρακτική της ανάπτυξης των ηγετικών στελεχών και της ηγεσίας.

Για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνεται ότι ο ηγέτης δεν είναι ένα άθροισμα ηγετικών ικανοτήτων με βάση τις οποίες οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα προσλαμβάνουν, αξιολογούν και αναπτύσσουν τα στελέχη, αλλά μια ολότητα που εκφράζεται με το «είναι» του που συντίθεται από μια σειρά αρετών ή μετά-ικανοτήτων. Ορίζοντας για πρώτη φορά την έννοια της μετά-ικανότητας, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν ότι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ηγετικών ικανοτήτων που μέχρι τώρα αναφέρονται στη βιβλιογραφία και υιοθετούν οι επιχειρήσεις, προϋποθέτουν την ύπαρξη αρετών ή μετά-ικανοτήτων που αφορούν το χαρακτήρα του ηγέτη και τον πυρήνα των αξιών του.

Πρώτον, στο βιβλίο αναλύεται η υπαρξιακή νοημοσύνη του ηγέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των υπολοίπων νοημοσυνών, όπως η λογική, η συναισθηματική και η κοινωνική. Πρόκειται για την ικανότητα του ηγέτη να θέτει και να απαντά τα θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη του, όπως για παράδειγμα την αποστολή του στη ζωή, την κληρονομιά που θέλει ν’ αφήσει, καθώς και τον κόσμο (κοσμοθεωρία). Δεύτερον, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν ότι η ακεραιότητα και η φρόνηση αποτελούν επίσης θεμέλιο για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, έντονα ανταγωνιστικό, με πολλές ασάφειες, αντιφάσεις διλήμματα και αντιθέσεις. Τρίτον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται η ικανότητα του ηγέτη να βιώνει εμπειρίες θετικής και δημιουργικής μοναξιάς που του επιτρέπει ελεύθερα από τις πιέσεις του περιβάλλοντος να οραματίζεται, να αυτοστοχάζεται, ν’ ανανεώνεται, να σκέφτεται «έξω από το κουτί» και να παίρνει δύσκολες αποφάσεις.

Πέραν των προηγούμενων, σαφώς πρωτότυπων ιδεών που διευρύνουν τη μέχρι τώρα θεώρηση του ηγέτη και της ηγεσίας, το βιβλίο περιλαμβάνει τρία πολύ ενδιαφέροντα κεφάλαια που αφορούν τη συστημική ολοκλήρωση των θεωριών και των διαφόρων προσεγγίσεων της ηγεσίας, το ζήτημα της απόκτησης από τον ηγέτη της εμπιστοσύνης των άλλων και την ανάπτυξη της ηγεσίας ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό και όχι μόνο ως ατομικό. Παρ’ ότι το βιβλίο έχει πολύ λίγο χρόνο που κυκλοφορεί, έχουν γίνει ήδη εξαιρετικές κριτικές από σημαντικούς ξένους ειδικούς που υποστηρίζουν ότι το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους που πιστεύουν και επιθυμούν να βελτιώσουν την ηγεσία σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Ιδιαίτερα όμως για τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης ηγετικών στελεχών και της άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας στις επιχειρήσεις τους, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά εμπνευστικό οδηγό.
Συγχαρητήρια και στους δύο!