Μετά από την επιτυχία που γνώρισε το σεμινάριο Leading Projects and Teams τον χειμώνα του 2010, θα επαναληφθεί στις 19 και 20 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις της Novartis (12ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση).

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστικό, πολύπλοκο και παγκοσμιοποιημένο, η εργασία στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς προσανατολίζεται όλο και περισσότερο σε Έργα (Project Based Work). Κατά συνέπεια, η ανάγκη για βελτίωση των τεχνικών αλλά και των διοικητικών δεξιοτήτων των ηγετών ομάδας εργασίας (project leaders) γίνεται όλο και πιο άμεση.

H Impact έχει σχεδιάσει ένα διήμερο σεμινάριο με στόχο να εφοδιάσει Project Managers και Διευθυντικά Στελέχη με δεξιότητες ηγεσίας και executive coaching που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, κινητοποίηση και αξιοποίηση του ταλέντου των ιδίων και των ομάδων τους.

Το πρακτικό αυτό σεμινάριο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και βιωματικές ασκήσεις.

Οι Βασικές Ενδεικτικές Ενότητες περιλαμβάνουν:
• Παρακίνηση
• Ενεργητική ακρόαση
• Επικοινωνία
• Συλλογή Δεδομένων
• Ανατροφοδότηση
• Διαχείριση Διενέξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.impactpcs.com.