Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, τα προγράμματα learning & development αποτελούν το χρυσό εισιτήριο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Στο επίκεντρό τους, η βιωματική μάθηση, η εικονική πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στη σύγχρονη εποχή, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η νέα επαγγελματική πραγματικότητα αναδεικνύουν κρίσιμα θέματα στον τομέα της εκπαίδευσης & ανάπτυξης των εργαζομένων, «αναγκάζοντας» τους οργανισμούς να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η έκθεση «Workplace Learning 2023», του LinkedIn, οι απαιτούμενες δεξιότητες για τη σύγχρονη εργασία έχουν αλλάξει κατά 25% από το 2015, ενώ αναμένεται αυτό το ποσοστό να διπλασιαστεί μέχρι το 2027. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 77% των εργοδοτών δυσκολεύεται να καλύψει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργεία του.

Με την ανάγκη για προσαρμογή της εργασίας στις νέες ψηφιακές στρατηγικές αλλά και τον πόλεμο των ταλέντων να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό εργασιακό φαινόμενο, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που προσφέρουν ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι καλύτερα εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προγράμματα Upskilling & Reskilling αποτελούν το «χρυσό εισιτήριο» που γεφυρώνει τις ελλείψεις στις δεξιότητες και δίνει στους εργαζόμενους το αίσθημα ότι υποστηρίζονται στον εργασιακό τους χώρο. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το Learning & Deve-lopment καλούνται να αφήσουν πίσω νοοτροπίες και προσεγγίσεις του παρελθόντος και να εστιάσουν σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία σε μία επιτυχημένη learning στρατηγική: την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και τη σύνδεση των σωστών προτεραιοτήτων, του σωστού περιεχομένου και του σωστού μηνύματος.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των εργαζομένων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Αναμφισβήτητα, κυριότερη είναι η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, που απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Φυσικά, αυτή δεν είναι η μοναδική. Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα «επιβάλει» στις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεχωρίσουν, ενώ, επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για διαφοροποίηση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να προετοιμαστούν για μελλοντικές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, η διαχείριση ενός ποικιλόμορφου ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει διαφορετικές ηλικίες και γενιές, απαιτεί εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με στις συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Τέλος, η αποτελεσματική ανάπτυξη των εργαζομένων απαιτεί τη συμμετοχή και τη δέσμευση τους, το οποίο ορισμένες φορές μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.

Όπως συνοψίζει η Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια και Partner της Response, «Οι προκλήσεις είναι πολλές: Κάθε εταιρεία χρειάζεται να εντοπίσει ποιες είναι οι ουσιαστικές ανάγκες σε ήπιες και τεχνικές δεξιότητες (skills gap analysis), οι οποίες θα δώσουν αξία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την επιχείρηση, συμβάλλοντας στο Employer Value Proposition. Ταυτόχρονα, πρέπει να εντοπίσει πώς να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χρόνο σε συνεργασία με τις διαφορετικές διευθύνσεις, να επιλέξει συνεργάτη που ταιριάζει με την κουλτούρα της και να κάνει ουσιαστική προετοιμασία, προτείνοντας τα κατάλληλο κανάλι/μεθοδολογία, να αυξήσει την διακράτηση και να αξιολογήσει με κάποιον τρόπο την αποτελεσματικότητα».
Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και υλοποίηση προηγμένων προγραμμάτων ανάπτυξης που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες της εκάστοτε επιχείρησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ποιες, όμως, μέθοδοι και εργαλεία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης των εργαζομένων; Όπως περιγράφει η Α. Μιχαηλίδου, «Η αξιολόγηση αφορά δυο στάδια. Αρχικά την αντικειμενική αποτύπωση των αναγκών σε δεξιότητες, με πρόβλεψη στις επερχόμενες αλλαγές στην αγορά. Σε αυτό το στάδιο, απαιτούνται ποσοτικά εργαλεία, εσωτερικές έρευνες και ποιοτικές συνεντεύξεις. Σε δεύτερο στάδιο, στο τέλος, στο να γίνει ορθολογικά ο απολογισμός. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ειδικά αν δεν έχει γίνει καταγραφή του επιπέδου δεξιότητας πριν την εκπαίδευση. Συνεπώς χρειάζονται KPIs για το πριν και το μετά, στην αλλαγή της συμπεριφοράς κάθε στελέχους και από τον προϊστάμενό του.

OI ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα σήμερα τα προγράμματα Upskilling & Reskilling να είναι περισσότερο ευέλικτα, προηγμένα και προσαρμοσμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, τα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR) είναι σε θέση να προσφέρουν διαδραστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, ενισχύοντας την κατανόηση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε εργαζομένου, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού, γνωστή ως «gamification», δημιουργεί μία πιο διασκεδαστική διαδικασία μάθησης, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Επιπλέον, η τεχνολογία προσφέρει συνεχή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω του διαδικτύου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο η εισαγωγή νέων τεχνολογιών επηρεάζει τον τρόπο εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων, η Α. Μιχαηλίδου τονίζει «Η τεχνολογία, ειδικά στην φάση της πανδημίας, επαναπροσδιόρισε τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων. Χρειάζεται πλέον να βάλουμε σε νέα διάσταση τη διάδραση μέσα από τις virtual διεξαγωγές. Η τεχνολογία βοηθά την αξιοποίηση μεγάλων βιβλιοθηκών γνώσης και τέλος μέσα από τη διάδραση σε ιδιωτικές ή ανοιχτές πλατφόρμες, με έμφαση στο social learning».

Η (ΣΤΑΘΕΡΗ) ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ L&D
Τα προγράμματα L&D συνιστούν κρίσιμο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της. Ποια οφέλη μπορεί να προσφέρει ένα Upskilling & Reskilling πρόγραμμα, τόσο στους εργαζομένους όσο και στον ίδιο τον οργανισμό;

Συμβάλει στη δέσμευση και τη διακράτηση: Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης στην εργασία τους. Το upskilling τούς παρέχει ακριβώς αυτό: τη δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα -σύμφωνα με την έρευνα Global Talent Trends του LinkedIn- αυξάνει τις πιθανότητες να είναι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι στον εργοδότη τους, καθώς αισθάνονται ότι επενδύει στην επαγγελματική πορεία και την καριέρα τους. Με τη συνεχή επένδυση σε προγράμματα upskilling, οι εργοδότες δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας όπου η ανάπτυξη και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητες, ενισχύοντας τη διακράτηση του.

Αυξάνει την παραγωγικότητα και την ευημερία: Η συνεχής εκπαίδευση βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων, ενισχύοντας την απόδοσή τους και συνεισφέροντας στους επιχειρησιακούς στόχους. Ταυτόχρονα, προάγει την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, ενθαρρύνοντάς το να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και να συμβάλλει στη διαρκή εξέλιξη της επιχείρησης.

Προετοιμάζει τους οργανισμούς για κάθε μελλοντική πρόκληση: Στα επόμενα χρόνια, οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα είναι εντελώς διαφορετικές από ότι είναι σήμερα, ενώ πολλές από αυτές δεν θα υπάρχουν καν. Σύμφωνα με το World Economic Forum (WEF), περισσότερο από το μισό ενεργό ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αναβαθμίσει ή να επαναπροσδιορίσει τις δεξιότητές του έως το 2025 για να ανταποκριθεί στη μεταβαλλόμενη φύση των θέσεων εργασίας, ενώ περίπου 1,1 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας θα αλλάξουν ριζικά από την τεχνολογία την επόμενη δεκαετία. Το Upskilling & Reskilling των εργαζομένων επιτρέπει στις εταιρείες να προετοιμαστούν για αυτές τις αλλαγές και, ταυτόχρονα, εξοπλίζει τους εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Διατηρεί την ανταγωνιστικότητα: Η αγορά εργασίας παραμένει υψηλά ανταγωνιστική, με τη συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης υψηλής ποιότητας ταλέντων να αποτελεί προτεραιότητα. Οι ηγέτες που επενδύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους δείχνουν δέσμευση για τη συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων, προσφέροντας ένα ελκυστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ιδίως από τις γενιές των Millennials και της Gen Z. Σύμφωνα με την έκθεση Skills Advantage Report του LinkedIn, η δυνατότητα για συνεχή μάθηση και εξέλιξη αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος παράγοντας που καθορίζει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα προγράμματα L&D επιτυχημένα; Καταρχάς, ένα πρόγραμμα Reskilling και Upskilling οφείλει να αποτελεί μέρος της αλλαγής που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης ή του οργανισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματώνεται στην εταιρική κουλτούρα, να έχει συγκεκριμένη στρατηγική υλοποίησης, καθώς και να αξιολογείται με μετρήσιμα κριτήρια, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός του, καλύπτοντας τόσο τα οφέλη για τους εργαζομένους όσο και την εταιρεία. Φυσικά, η ξεκάθαρη στοχοθεσία και η συστηματική αξιολόγησή του, βοηθούν στη διαρκή βελτίωση και την προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος και της επιχείρησης. Παράλληλα, η εξατομικευμένη προσέγγισή του αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του. Τέλος, η παροχή πολλαπλών εκπαιδευτικών καναλιών (π.χ. e-learning, videos, case studies, podcasts κ.ά), αλλά και σωστή επικοινωνία και η διασφάλιση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων ενισχύει τη συνολική αποτελεσματικότητά του.

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, τα L&D προγράμματα απαιτούν μία επένδυση και η αναποτελεσματική ή λανθασμένη επιλογή τους «σπαταλά» σημαντικό χρόνο και πόρους. Για αυτό και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Reskilling και Upskilling των εργαζομένων είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της διαδικασίας για κάθε οργανισμό. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει πληροφορίες για το αν οι εκπαιδευτικές προσπάθειες είναι αποτελεσματικές, αν επιτυγχάνουν τους στόχους τους και πώς επηρεάζουν την απόδοση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η καλλιέργεια μίας κουλτούρας μάθησης είναι ουσιώδης για τη συνεχή ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με την Academy to Innovate HR (AIHR), αυτοί είναι οι 9 πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να το πετύχετε.

1. Μετατρέψτε τη μάθηση σε προτεραιότητα: Ενσωματώστε στις διαδικασίες onboarding δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση.

2. Δώστε το παράδειγμα: Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των managers και της ανώτατης ηγεσίας της εταιρείας στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να ενισχύσετε το κλίμα συνεργασίας και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου η μάθηση αναδεικνύεται ως προτεραιότητα.

3. Βάλτε το στο πρόγραμμα: Ενσωματώστε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει χρόνος για τη συμμετοχή των εργαζομένων.

4. Θέστε ένα συγκεκριμένο στόχο: Ορίστε σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, και καθορίστε το χρονικό πλαίσιό τους.

5. Πειραματιστείτε με τις εκπαιδευτικές μεθόδους: Να δοκιμάζετε και να προσαρμόζετε συνεχώς τις μεθόδους εκπαίδευσης προκειμένου να εντοπίσετε ποιες λειτουργούν καλύτερα για τους εργαζόμενους (π.χ. εργαλεία εικονικής πραγματικότητας, πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης, Gamification κ.ά.).

6. Καθιερώστε συστήματα ανταμοιβής: Επιβραβεύστε τη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη με συστήματα ανταμοιβής και αναγνώρισης των εργαζομένων.

7. Προάγετε την ανταλλαγή γνώσης: Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, ώστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να αποκτούν γνώσεις από τη συνεργασία.

8. Δημιουργήστε «learning ambassadors»: Προτρέψτε κάποιους από τους εργαζόμενους να αναλάβουν να προωθήσουν τη σημασία της μάθησης, να εμπνεύσουν άλλους και να συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας θετικής κουλτούρας μάθησης στην επιχείρηση.

9. Ενσωματώστε τη μάθηση στο coaching: Ενθαρρύνετε τους managers να συζητούν σχετικά με την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων απόδοσης και των τακτικών ατομικών συναντήσεών τους. Αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία σχεδίων για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

ΤΑ 8 ΚΟΡΥΦΑΙΑ L&D TRENDS & CHALLENGES ΓΙΑ ΤΟ 2024 (ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
Οι σημαντικότερες τάσεις και προβλέψεις που όχι μόνο θα καθορίσουν αλλά και θα διαμορφώσουν τον τομέα του Learning & Development το 2024.

1.Η μάθηση θα γίνει «Βιωματική»: Οι τάσεις της βιωματικής μάθησης μεταμορφώνουν ενεργά το μέλλον της εκπαίδευσης. Η εικονική πραγματικότητα, το metaverse και η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγουν το δρόμο για ένα μέλλον όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα μαθήματα δεν θα είναι απλώς πιο ελκυστικά, αλλά και πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2030, περίπου 23 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR και AR). Αυτό υποδηλώνει ότι οι τεχνολογίες αυτές θα ενσωματωθούν ευρέως στον εργασιακό χώρο και θα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματικούς σκοπούς.

2.Το Micro learning θα πρωταγωνιστήσει: Καθώς διανύουμε ήδη το 2024, το Micro learning πρόκειται να ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στις στρατηγικές
e-learning. Το Micro learning επικεντρώνεται στην παροχή σύντομων, συγκεκριμένων και εστιασμένων μαθημάτων ή πληροφοριών, όπως σύντομα βίντεο, άρθρα, ή ακόμη και παιχνίδια, και έχει σκοπό να παρέχει γρήγορη και «ευέλικτη» μαθησιακή εμπειρία στους εκπαιδευμόμενους. Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των εκπαιδευομένων, το νέο έτος αναμένεται να δημιουργηθούν νέες και καινοτόμες εφαρμογές, καθιστώντας τη μάθηση πιο αποτελεσματική, ελκυστική και προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

3. Τα Data θα βρεθούν στο προσκήνιο: Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωρά, το όγκος των παραγόμενων δεδομένων αυξάνεται επίσης. Οι learning specialists χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα με σκοπό τον καθορισμό των πιο αποτελεσματικών μεθόδων εκπαίδευσης, τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού, τη διασφάλιση ότι η κατάρτιση και η μάθηση επικεντρώνονται στην επίτευξη αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προσαρμογή και βελτίωση των εκπαιδευτικών λύσεων.

4. Η διαδικασία μάθησης θα επεκταθεί και… off the job: Το 2024 αναμένεται να ενισχυθεί η τάση προς προγράμματα εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να ενσωματώνουν τις δικές τους εμπειρίες και δεξιότητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επιτρέπουν την ευελιξία στη χρήση των δεξιοτήτων που οι άνθρωποι ήδη έχουν και παρέχουν ευκαιρίες για πειραματισμό στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τα εκτός εργασίας ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόσβασης σε ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία θα διευκολύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων και θα υποστηρίξει τη συνεχή τους εκπαίδευση.

5. Η υβριδική εργασία θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση: Καθώς το 2024 οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της υβριδικής εργασίας, η εύρεση ισορροπίας ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας στο γραφείο και την απόσταση από το σπίτι παραμένει πρόκληση. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς απαιτείται η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία. Αυτό επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πόρους, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο γραφείο ή στο σπίτι.

6. Η αυτονομία θα κερδίσει έδαφος: Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται τον απαραίτητο «χώρο» και την ελευθερία για να ανακαλύψουν οι ίδιοι τον επαγγελματικό τους δρόμο. Η διατήρηση του κινήτρου των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας και η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι την επαγγελματική εξέλιξή τους αποτελεί καθοριστικό εργαλείο για αυτό. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν συνεχείς ευκαιρίες να επεκτείνουν τις ικανότητές τους, να εξερευνήσουν νέες πτυχές της εργασίας τους και να προσαρμόζονται στις διαρκείς εξελίξεις του επαγγελματικού πεδίου. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει τόσο στην επίτευξη προσωπικών επαγγελματικών στόχων όσο και στη διατήρηση μίας θετικής στάσης απέναντι στην εργασία.

7. Οι managers θα συνεχίσουν να αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας: Ο ρόλος των managers είναι κρίσιμος στη δημιουργία και προώθηση μίας κουλτούρας μάθησης σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, όπως την ενθάρρυνση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνουν το παράδειγμα για τη σημασία της διαρκούς μάθησης. Επιπλέον, έχουν τον ρόλο να καθοδηγούν και να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα προάγουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Δημιουργώντας ένα ανοικτό περιβάλλον όπου η εργασία είναι ευχάριστη και η επιθυμία για μάθηση ενθαρρύνεται, οι managers προωθούν την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που ενισχύει τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

8. Ο ρόλος των εξωτερικών συνεργατών θα ενισχυθεί περαιτέρω: Ο ρόλος των εξωτερικών παρόχων στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία ο 2024. Η εξειδίκευσή τους και η εμπειρία τους σε συγκεκριμένους τομείς επιτρέπουν την παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας. Επιπλέον, η γνώση τους για τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στον τομέα του L&D επιτρέπει στον οργανισμό να παραμείνει ενημερωμένος και να υιοθετεί προηγμένες πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο, οι εξωτερικοί πάροχοι συμβάλλουν στη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών προγραμμάτων L&D, εξοικονομώντας χρόνο και προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

OPINIONS
Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί;

Δώρα Αντωνάτου, HR Manager, JYSK Greece
«Η σχέση που έχουν οι εργαζόμενοι με την εκπαίδευση, συνδέεται με τη θέση που έχει η εκπαίδευση στην κουλτούρα κάθε οργανισμού. Αν η εκπαίδευση (κάθε είδους, όπως e-learnings, εκπαιδεύσεις στην αίθουσα κ.ά.), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού η μίας επιχείρησης, τότε για τους εργαζόμενους θα είναι φυσική η συμμετοχή σε αυτά. Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζει και το είδος και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, αν δηλαδή συνδέονται με τη φύση της δουλειάς, αν αναβαθμίζουν τις γνώσεις των εργαζόμενων, αν είναι ενδιαφέρουσες κ.ά. Συνεπώς, αν οι εκπαιδεύσεις είναι ποιοτικές και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, τότε είναι πιο πιθανό να δώσουν κίνητρο στους εργαζόμενους για συμμετοχή».

Νατάσα Παναγιωτοπούλου, Learning Experience Designer, Eurobank
«Σίγουρα είναι σημαντικό για ένα πρόγραμμα το υλικό να είναι ενδιαφέρον και εξατομικευμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, να συνδυάζει διάφορες μεθόδους υλοποίησης και η διάρκειά του να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση. Πριν, όμως, φτάσουμε στην ανάλυση αναγκών και τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού, χρειάζεται να αναλογιστούμε το learning culture που έχουμε αναπτύξει στον οργανισμό που ανήκουμε. Προκειμένου οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι αποτελεσματικό, είναι σημαντικό ο οργανισμός να έχει θέσει την εκπαίδευση στις στρατηγικές του προτεραιότητες. Χρειάζεται να είναι αντιληπτό, σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κερδίζεται επενδύοντας στη συνεχή μάθηση, την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων του και πως η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα συνδέεται άρρηκτα με την επιτυχία του ίδιου του οργανισμού».

Μανταλένα Συκαρά, Head of Talent & Employee Experience, doValue
Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αναδεικνύει με σαφήνεια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, αναδεικνύοντας το πραγματικό όφελος για τον εργαζόμενο, μέσα από τον συσχετισμό με το ατομικό του πλάνο ανάπτυξης. Σημαντικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης:

Η ύπαρξη μίας εταιρικής κουλτούρας διαρκούς μάθησης

Ο φορέας και ο σχεδιασμός του προγράμματος και ο εμπλουτισμός του με σύγχρονα εργαλεία μάθησης (βίντεο, gamification, gaming, case studies)

Το branding του προγράμματος

Η ευελιξία: Βlended προγράμματα – in class σε συνδυασμό με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

Ο έγκαιρος προγραμματισμός, που επιτρέπει στον εργαζόμενο να ανταποκριθεί θετικά και διευκολύνει τον προγραμματισμό της ομάδας.

INTERESTING FACT
«Καθώς τα επόμενα 2 χρόνια θα δημιουργηθούν 97 εκατ. νέοι ρόλοι λόγω της τεχνολογίας, 1 δις. άνθρωποι θα χρειαστούν reskilling και δια βίου εκπαίδευση, ενώ το 40% των εργαζομένων θα χρειαστεί reskilling για 6 ή λιγότερους μήνες», είχε δηλώσει η Charlotte Chedeville, Corporate storyteller, Future of Work and ED&I Expert, στο πλαίσιο του συνεδρίου Future of Work, που είχε πραγματοποιηθεί το 2023.