Η LHH αναδείχθηκε Ηγέτης στην έκθεση PEAK Matrix Outplacement and Career Transition 2022 του Εverest Group. Πιο συγκεκριμένα, η LHH αναγνωρίστηκε για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις της και το παγκόσμιο αποτύπωμα των προσφερόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των career coaches, «που είναι άρτια εκπαιδευμένοι στην ένταξη εργατικού δυναμικού στην αγορά, χωρίς αποκλεισμούς και στην ψυχολογική υποστήριξη μέσω επαγγελματικής συμβουλευτικής», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η LHH έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία για τον θετικό αντίκτυπο των προγραμμάτων που προσφέρει στην αγορά. Έλαβε επίσης υψηλές βαθμολογίες για το μερίδιο αγοράς, το μείγμα χαρτοφυλακίου, την αξία των προγραμμάτων, το όραμα και τη στρατηγική, το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών, την καινοτομία και τις επενδύσεις της για τη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι αξιολογήσεις PEAK Matrix του Everest Group παρέχουν αναλύσεις και πληροφορίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις επιλογής σχετικά με τους παγκόσμιους παρόχους υπηρεσιών, τις τοποθεσίες, τα προϊόντα και τις λύσεις σε διάφορα τμήματα της αγοράς. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της LHH, John Morgan, «η LHH προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις με προτεραιότητα τον άνθρωπο που μειώνουν τον χρόνο μέχρι την επανατοποθέτηση έως και 65%. Η πλοήγηση στον νέο κόσμο της εργασίας είναι περίπλοκη και η LHH έχει δεσμευτεί να βοηθά εταιρείες και ιδιώτες να προχωρήσουν και να πετύχουν. Είναι τιμή μας που αναγνωριστήκαμε ως ηγέτης στον κλάδο της Επαγγελματικής Μετάβασης από το Everest Group».