Σύμφωνα με έρευνα της LHH, στο 60% των εργαζομένων με λίγα χρόνια εργασιακής εμπειρίας και χωρίς υψηλή εξειδίκευση δεν παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη για να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Ως αποτέλεσμα, και καθώς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανέφερε πρόσφατα ότι περίπου 85 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως θα δουν τις θέσεις εργασίας τους να επηρεάζονται από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι εργαζόμενοι αυτοί πρόκειται να βρεθούν να αναζητούν εργασία σε μία αγορά που δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες του μέλλοντος, τις οποίες μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία έως τώρα να αναπτύξουν.

Στα παραπάνω προστίθεται και το ότι, σύμφωνα με την έκθεση LHH 2020 Severance & Separation Benefits, το 57% των εταιρειών συνήθως προσφέρει προγράμματα υποστήριξης που περιλαμβάνουν προσωπική καθοδήγηση και εργαλεία τεχνολογίας μόνο σε ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη, ενώ στο 60% των ωρομίσθιων εργαζομένων δεν προσφέρθηκε κανένα πρόγραμμα επανατοποθέτησης.

Συνεπώς, η LHH προτείνει τη διενέργεια απομακρυσμένων ή δια ζώσης σεμιναρίων επαγγελματικής μετάβασης και καθοδήγηση, σωστή ενημέρωση για τις αναγκαίες δεξιότητες και τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, εξατομικευμένη καθοδήγηση και σύνδεση με θέσεις εργασίας, με την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων.