Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της LHH στη σελίδα της στο LinkedIn, οι εργαζόμενοι έχουν αντιληφθεί τη μεταβαλλόμενη δυναμική της εργασίας και στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89%) οι συμμετέχοντες επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους μέσα στον επόμενο ένα χρόνο για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικούς ρόλους. Η διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την LHH, κάποιος που δεν αναπτύσσει τις δεξιότητές του, έχει λιγότερες πιθανότητες να εξελιχθεί στον οργανισμό που εργάζεται και να αναλάβει πιο υψηλόβαθμους ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και οι πιθανότητες να διεκδικήσει με επιτυχία έναν νέο επαγγελματικό ρόλο σε άλλον οργανισμό. «Οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμελούν να εμπλέξουν τον εργοδότη τους σε αυτή τη διαδικασία.

Είναι εξάλλου ένας τρόπος να δείξουν πως έχουν όρεξη για μάθηση, νέες ιδέες και αφοσίωση στην εταιρεία τους, στην οποία θέλουν να προσφέρουν πάντα το καλύτερο διατηρώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους επίκαιρες» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της LHH. Σύμφωνα με την τελευταία, οι εργαζόμενοι πρέπει να αναζητούν τις σχετικές με εκπαίδευση πολιτικές της εταιρείας τους. Μια συνομιλία με τον/την υπεύθυνο/η ανθρώπινου δυναμικού ή ακόμα και με τον προϊστάμενό τους θα μπορέσει να τους δώσει μια ιδέα για πιθανές ευκαιρίες, για τα κόστη εκπαίδευσης που μπορεί να καλυφθούν από τον οργανισμό, για διαθέσιμα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα και χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών. «Δεν αρκεί να επιλέξουν οι εργαζόμενοι απλά ένα αντικείμενο στο οποίο θέλουν να εκπαιδευτούν.

Θα πρέπει να δείξουν στους εργοδότες τους πώς αυτή η εκπαίδευση συνδέεται με τις επιδιώξεις τους για την επαγγελματική τους πορεία και πώς αυτές οι επιδιώξεις μπορούν να υποστηρίξουν τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας τους. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να δείξουν πώς η επένδυση αυτή που θα κάνει η εταιρεία θα αποφέρει οφέλη και στην ίδια. Θα μπορέσουν επίσης μαζί να σχεδιάσουν το πλάνο ανάπτυξης του εργαζομένου αξιοποιώντας τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές του στο μέγιστο» καταλήγει η LHH