Αύξηση 3,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουμένων ατόμων στο λιανικό εμπόριο, το δ’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2011.

Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση 6,4%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση 0,3%. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης, το δ’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,5%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 0,5%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση 1,6%.