Ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας πλήρους απασχόλησης δοκιμάζει η Lidl στη Φινλανδία, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Φινλανδικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων (Kaupan Liitto). Πρόκειται για ένα μοντέλο που συμφωνήθηκε στη συλλογική σύμβαση για τον τομέα του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο ένας εργαζόμενος που εργάζεται λιγότερο από 37,5 ώρες λαμβάνει μισθό για ολόκληρο τον μήνα.

Επιπλέον, η Lidl ακολουθεί το μοντέλο τοπικού προμηθευτή, με τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε μία ή και περισσότερες τοποθεσίες, πέραν των καθημερινών καταστημάτων όπου εργάζονται, και η βάρδια συνήθως προγραμματίζεται, ενώ τα άτομα ενημερώνονται για την ώρα της βάρδιας, αλλά η τοποθεσία του καταστήματος αποκαλύπτεται κοντά στην ώρα αυτής.

Σημειώνεται ότι περίπου 50 εργαζόμενοι της Lidl ακολουθούν το ευέλικτο μοντέλο ή εργάζονται ως περιφερειακοί πωλητές στη Φινλανδία, με την αλυσίδα να στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 100 κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(Πηγή: Food Reporter)