Στον 2ο κύκλο του προγράμματος Lidl UP: Learn & Work προχωρά η Lidl Ελλάς. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει σπουδές με σταθερό μηνιαίο μισθό, εκπαίδευση στην πράξη, πιστοποιημένο πτυχίο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και μια θέση Υποδιευθυντή/-τριας Καταστήματος να περιμένει τους/τις αποφοίτους του.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στελεχώνει το πειραματικό τμήμα της ειδικότητας «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου», με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση από τους καθηγητές του Δημόσιου Πειραματικού Ι.Ε.Κ.

Γλυφάδας, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύονται στην πράξη σε ένα από τα καταστήματα της Lidl Ελλάς στην Αττική, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές Διευθυντές/-τριες Καταστημάτων. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ ο 2ος κύκλος σπουδών και τα θεωρητικά μαθήματα στο Δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας ξεκινούν τον Φεβρουάριο 2023.