Στη χορήγηση έκτακτης επιπρόσθετης παροχής ποσού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε όλους τους εργαζομένους της προχώρησε πρόσφατα η διοίκηση της Lidl Ελλας. Αναλυτικότερα, το εν λόγω ποσό επιμερίσθηκε με τη μορφή διατακτικών τροφίμων στους πάνω από 6.500 εργαζομένους, ως επιβράβευση για τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και τη συνεισφορά τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ έρχεται να προστεθεί σε ένα τακτικό ετήσιο πρόγραμμα διατακτικών που λαμβάνει εδώ και χρόνια το προσωπικό της Lidl Ελλάς, ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις άνω των 700.000€ σε μισθούς εργαζομένων στα καταστήματα για αύξηση των απολαβών και στηρίζει τις νέες οικογένειες με την ενεργοποίηση 2 νέων παροχών. Η πρώτη αφορά κάθε νέο μπαμπά, εξασφαλίζοντας 6 επιπλέον ημέρες άδειας πατρότητας από τις 14 που προβλέπονται από τον νόμο.

Η δεύτερη αφορά κάθε γονέα με παιδί έως 8 ετών, καλύπτοντας οικονομικά τον τρίτο μήνα της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου, αντί για τους 2 μήνες μετ’ αποδοχών που δικαιούνται, βάσει νόμου, από τον Ο.Α.Ε.Δ. Τέλος, η Lidl Ελλάς δημιουργεί μια μόνιμη πολιτικής τηλεργασίας κάνοντας χρήση ενός υβριδικού μοντέλου, που θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Η νέα αυτή πολιτική δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της εταιρείας να κάνουν χρήση της τηλεργασίας σε ποσοστό έως και 40% ανά μήνα.