Στη λίστα των «Sustainable Companies», αλλά και των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece» για το 2024 αναδείχθηκε η Lidl Ελλάς, σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», του QualityNet Foundation.

«Η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα διατρέχουν οριζόντια το εταιρικό μας οικοσύστημα. Η ένταξή μας στις “The Most Sustainable Companies in Greece” μας καθιστά πρεσβευτές σύγχρονων αντιλήψεων και ορθών πρακτικών που βελτιώνουν τις βιώσιμες προοπτικές της χώρας, διάκριση που μας τιμάει ιδιαίτερα» δήλωσε σχετικά η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.