Το Career & Life Coaching Centre και η Πάμελα Καραβά διοργανώνουν δύο νέα ομαδικά προγράμματα coaching. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 5 εβδομάδες και η κάθε συνεδρία διαρκεί 1,5 ώρα.

Τα προγράμματα είναι διαδραστικά και όχι ενημερωτικά, με τον κάθε συμμετέχοντα να αναλύει τις αξίες και τις προτεραιότητές του, να αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες, να εξετάζει πιθανές λύσεις και να τις εφαρμόζει άμεσα στο συγκεκριμένο θέμα που τον αφορά και όχι γενικά.

Τα δύο προγράμματα είναι:
– Ο Κύκλος της Ζωής και του Χρήματος (23/11): απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να απεγκλωβιστούν από τον πανικό της «κρίσης» και να σταθεροποιήσουν οικονομικά τη ζωή τους.
– Ο Κύκλος της Σοκολάτας (24/11): απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ρυθμίσουν το βάρος τους, αλλάζοντας διατροφικά τον τρόπο ζωής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.coachingevolution.org.