Η κρίση έχει κάνει τον κόσμο να επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές του και να αναζητά νέους τρόπους για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα.

Αυτός είναι και ο σκοπός του Life Planning Workshop, του διαδραστικού σεμιναρίου, το οποίο εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με εργαλεία και στρατηγικές για να ζήσουν την ζωή που ονειρεύονται…στην πραγματικότητα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο αν το θελήσει κανείς. Όπως λέει και ο Jack Canfield στο βιβλίο με τίτλο «Το Μυστικό», όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές για να πετύχουν.

Τι κοινό έχουν οι Bill Gates, o Barac Obama και η Madonna; Είναι τρομερά επιτυχημένοι, κάνουν coaching και δεν σταματούν να στοχοθετούν και να μαθαίνουν. Η δια βίου εκπαίδευση είναι πλέον απαραίτητη γιατί δεν φτάνει σήμερα να είσαι απλά καλός. Πρέπει να είσαι από τους καλύτερους. Το Life Planning Workshop θα γίνει το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, στο Αλατοσπήλαιο Αθηνών.

Πληροφορίες για τις τελευταίες θέσεις: τηλ: 2118005342, [email protected], www.uniquenessdevelopmentgroup.com/workshops/now.