Περιορίζεται ακόμη περισσότερο ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στους τομείς της διαφήμισης, της διαφημιστικής τεχνολογίας και των media (AMT), σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έκθεση Diversity Best Practice (DBP) Inclusion Index και το δεύτερο ετήσιο #inclusive100 benchmark.

Το Inclusion Index διοργανώνεται από το She Runs It και την εταιρεία management consulting DBP, ενώ το #inclusive100 περιλαμβάνει μια σειρά εταιρειών (AMT), όπως οι BBH, Dentsu Aegis Network, Leo Burnett, GroupM και Mediacom, οι οποίες, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τον δείκτη διαφορετικότητας, μετρούν συστηματικά την πρόοδό τους. Τα ευρήματα είναι απογοητευτικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς φαίνεται πως μόνο το 29% των εταιρικών ηγετικών θέσεων καταλαμβάνονται από γυναίκες, μία μονάδα χαμηλότερα από πέρυσι.

Στο C-suite, μικρή αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των γυναικών ασιατικής καταγωγής, η εκπροσώπηση των μαύρων γυναικών παρέμεινε σταθερή στο 1%, ενώ, τόσο οι λευκές, όσο και οι γυναίκες λατινικής καταγωγής μειώθηκαν, στο 24% και στο 0,3% αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι εταιρείες AMT δεν διαθέτουν σαφώς προσδιορισμένη στρατηγική στο κομμάτι της ισότητας και της ποικιλομορφίας, καθώς, μόλις το 7% δήλωσε ότι έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους διαφορετικότητας, σε σύγκριση με το 57% των εταιρειών σε όλους τους κλάδους.
(Πηγή: Daily Fax)