Στο μέλλον οι Βρετανοί θα εργάζονται 21 ώρες την εβδομάδα, με όλες τις θετικές συνέπειες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σύμφωνα με έκθεση του New Economic Foundation (NEF).

Η έκθεση με τίτλο «Why a shorter working week can help us all to flourish in the 21st century» αναφέρει ότι οι λιγότερες ώρες εργασίας μπορεί να είναι η απάντηση σε δεκάδες προβλήματα. Η ανεργία, η ανισότητα και οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προώθηση λιγότερων εργασιακών ωρών την εβδομάδα. Επί της παρούσης, οι άνθρωποι εργάζονται πολλές ώρες, για 30 ή 40 χρόνια. Αυτό προκαλεί την υπερκατανάλωση και καταστρέφει το περιβάλλον αλλά τα επίπεδα ευημερίας δεν έχουν ανέβει αντίστοιχα, αναφέρει η έκθεση.

Η αύξηση των ωρών εργασίας σημαίνει ότι ευχάριστοι τομείς της ζωής, όπως είναι η οικογένεια και οι φίλοι, παραμελούνται γεγονός που επιβαρύνει τη Βρετανία. Η έρευνα εξετάσει την περίπτωση αναθεώρησης αυτών που οι περισσότεροι εργαζόμενοι θεωρούν δεδομένα: ωράριο 9 με 5, πέντε φορές την εβδομάδα.
Πρόκειται για κατάλοιπα της βιομηχανικής επανάστασης που μπορούν να αλλάξουν. Επίσης, οι συγγραφείς προτείνουν υψηλότερο βασικό μισθό και περικοπές στις υψηλότερες αμοιβές, αποθάρρυνση των εργαζομένων να δουλεύουν υπερωρίες, ανταμοιβή των εργοδοτών για νέες προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο εργασίας κ.ά.

Πηγή: People Management