Οι μέσοι μισθοί στις ανεπτυγμένες χώρες εκτιμάται ότι δεν αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό το 2012, παρουσιάζοντας επομένως μείωση σε πραγματικές τιμές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας του ΟΗΕ, γεγονός που εκτιμάται ότι τροφοδοτεί τις κοινωνικές εντάσεις.

Οι μισθοί στις ανεπτυγμένες χώρες είχαν επίσης αυξηθεί λιγότερο από τον πληθωρισμό τόσο το 2008 όσο και το 2011, αλλά παρέμεναν περίπου 5% πάνω από το επίπεδο του 2000 σε πραγματικές τιμές, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού για τους μισθούς σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Wage Report), που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια. Σε σχέση με το 2010, το 2011 οι μισθοί μειώθηκαν 0,5% στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ωστόσο στις αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως στην Ασία, οι αμοιβές αυξήθηκαν 5%. Η έκθεση προτείνει στις κυβερνήσεις στις χώρες της ευρωζώνης και σε χώρες με μεγάλα ελλείμματα να αποφύγουν τη συμπίεση των μισθών.

Η πολιτική του κατώτερου μισθού, που χρησιμοποιείτο ως το 2009 ως μέτρο κοινωνικής προστασίας για τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους, ανεβαίνουν μόνο στα όρια του πληθωρισμού ή ακόμα και μειώνονται σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την έκθεση. Στην Ελλάδα, ο κατώτερος μισθός έχει μειωθεί κατά το ένα πέμπτο και πλέον, από 877 ευρώ στα 684 ευρώ, ανέφερε η έκθεση. Σε παγκόσμια κλίμακα, ανεξαρτήτως βαθμού ανάπτυξης, παρά ταύτα οι μισθοί αυξήθηκαν πέρυσι 1,2%, πολύ λιγότερο σε σχέση με το 2,2% του 2010 και το 3% του 2007. Το μερίδιο των μισθών ως προς το εθνικό εισόδημα τα τελευταία έτη υποχωρεί στο 65%, από 75% κατά τη δεκαετία του 1975.

Σε 16 αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι μισθοί φθάνουν το 58% του εθνικού εισοδήματος – βρίσκονταν στο 62% του ΑΕΠ τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990. Ο Οργανισμός καλεί να χορηγούνται αυξήσεις μισθών ανάλογη της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ σύμφωνα με την έκθεση η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε πολύ ταχύτερα των μισθών, σε παγκόσμια κλίμακα. Στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτή αυξήθηκε με ρυθμό δύο φορές ταχύτερα των μισθών μετά το 1999. Στην Ελλάδα, πριν από την κρίση, όπως αναφέρει, οι μισθοί αυξάνονταν ταχύτερα της παραγωγικότητας, υφιστάμενοι έκτοτε (μετά το 2008) μείωση, που κυμαίνεται περί το 10% ως και το 15%, με τον κατώτερο μισθό να περικόπτεται όμως κατά 22%.