Η Linkage Ελλάδος διοργάνωσε δύο workshops µε θέµα: «Creating an innovation-Capable organization».

Σε αυτά συμμετείχαν περισσότερα από 50 στελέχη εκπροσωπώντας τις εταιρείες Alcon, BIC, Duty Free Shops, Frigoglass, G4S, General Electric, Groupama, HSBC, Johnson & Johnson, Krocus, PWC, Singular Logic, Stantonchase, Titan, Toyota, Tupperware, Vivartia. Εισηγητής ήταν ο Ron Porter, Executive Vice President & Innovation Practice της Linkage, USA. Το εκπαιδευτικό υλικό βασίστηκε στην έρευνα και αποκλειστική συνεργασία της Linkage µε τον guru του innovation Steven Saphiro.

Κατά τη διάρκεια του workshop, αναλύθηκε το θέµα της καινοτοµίας από την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα. Οι συµµετέχοντες εργάστηκαν σε οµάδες µε στόχο να κατανοήσουν τη σηµασία της ανθρώπινης προσωπικότητας στα διάφορα στάδια της επίτευξης της καινοτοµίας. Το συγκεκριµένο workshop αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά σηµαντικό και αναγκαίο διότι αποτελεί την προσέγγιση που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν την ψυχολογία της κρίσης και να βαδίσουν προς την ανάπτυξη.