Το talent management αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες των οργανισμών σήμερα. ους παράγοντες επιτυχίας του συστήματος διαχείρισης των ταλέντων και τα διλήμματα με τα οποία έρΤχεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος αναλύει στο HR PROFESSIONAL η Βίκυ Χατζηδογιαννάκη, The Linkage Network Manager.

Ο επιχειρηματικός κόσμος στην εποχή που διανύουμε περνάει δύσκολες στιγμές. Οι περιορισμένοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες καθώς και η επιφυλακτικότητα που επικρατεί στην αγορά οδηγούν όλους μας στη συνειδητοποίηση ότι προκειμένου να επιβιώσουμε και να επιτύχουμε θα πρέπει να μπορούμε να προσελκύσουμε, να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τα ταλέντα μέσα στους οργανισμούς. Είναι επομένως αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι οργανισμοί να είναι καινοτόμοι και να συνεργάζονται με «ταλέντα».

Για τη Linkage, η Διαχείριση των Ταλέντων αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν οι Ηγέτες που έχουν δεσμευτεί για την καλή εκτέλεση, την καλή συνεργασία και την υψηλή απόδοση. Προκειμένου λοιπόν, ένας οργανισμός να έχει μακρόχρονη επιτυχία θα πρέπει να χτίσει με συνέπεια ένα Σύστημα Διαχείρισης Ταλέντων το οποίο να ενσωματωθεί στη Στρατηγική του Οργανισμού και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους στόχους του. Αυτό το Σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.

Στρατηγικές για να κερδίσουμε τον «Πόλεμο των Ταλέντων»
Η προσέγγιση της Linkage στη διαχείριση των ταλέντων βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες που είναι οι παράγοντες επιτυχίας του Συστήματος Διαχείρισης των Ταλέντων:

1. Θα πρέπει να συνδέεται με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
2. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μέσα σε έναν ορίζοντα ετών και όχι μηνών.
3. Απαιτεί μια σταθερή σκέψη και ένα σχεδιασμό που εξασφαλίζουν ότι ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ταλέντων είναι προσανατολισμένος στο μέλλον.
4. Θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες που απαιτούν τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης.

Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ασχοληθεί με τα ταλέντα του και να προσδιορίσει τα μέλη της ομάδας του που έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη μέρα. Το ερώτημα που τίθεται μεταξύ των CEOs και των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού είναι το εξής: «Είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς στις μέρες μας τα Ταλέντα;» Η απάντηση είναι «ναι», αν είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι «θα τα βρούμε». Ο προσδιορισμός των ταλέντων δεν είναι μια απλή διαδικασία, και απαιτεί την ανάπτυξη ενός καλά δομημένου Συστήματος Διαχείρισης που επιτρέπει την αναγνώριση Ταλέντων ανάμεσα στους «high Performers».

Στη Linkage, συνεργαζόμαστε με Ηγέτες και Ηγετικές Ομάδες από όλο τον κόσμο για να χτίσουμε οργανισμούς που παράγουν ανώτερα αποτελέσματα. Δουλεύουμε με πολλές εταιρείες που εκφράζουν την ανάγκη τους να εντοπίσουν τα ταλέντα που έχουν ως στάση τους τη «θέληση για τη νίκη» και που αποφέρουν αποτελέσματα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας. Εμείς συνήθως τους αποκαλούμε «Passionate Champions» και εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στo να τους αναγνωρίσουμε και να καλύψουμε κρίσιμες θέσεις των εταιρειών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία και την πλήρη ευθυγράμμιση με τη Διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σημαντικές πτυχές που εφιστούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ενός εργαζόμενου, όπως την αξιολόγηση των επιδόσεων, τις ικανότητες και δεξιότητες ηγεσίας.

Όλα αυτά τα σημαντικά στοιχεία παρέχουν μια πολύ χρήσιμη εικόνα για την απόδοση και τις δυνατότητες των υπαλλήλων, η οποία δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να προσδιορίσει τα ταλέντα της. Δεδομένου ότι η αναγνώριση είναι μόνο το πρώτο βήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ταλέντων, τα βήματα που ακολουθούν πρέπει να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών αναγκών των ταλέντων μέσω διαφόρων προσεγγίσεων μεταξύ των οποίων κέντρα ανάπτυξης και προσομοιώσεις. Μετά τον εντοπισμό των ταλέντων, οι οργανισμοί πρέπει να χτίσουν τις ικανότητες αυτών των ατόμων, παρέχοντάς τους προγράμματα εκπαίδευσης και δίνοντάς τους τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή σε δύσκολα και απαιτητικά έργα.

Μόνο με την ανάληψη ευθυνών, τη διαδικασία λήψης σκληρών αποφάσεων και με την ένταξη αυτών των ατόμων στις συναντήσεις της Senior ομάδας, τα Ταλέντα θα φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης που με τη σειρά του θα επιτύχουν αύξηση των ποσοστών διατήρησης τους. Οι οργανισμοί στις μέρες μας έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι ο επιτυχημένος τρόπος για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες είναι μόνο μέσω των ταλέντων τους, εκτιμώντας ότι αυτά είναι το πιο σημαντικό και αξιόπιστο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας. Είναι πεποίθησή μας ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι οργανισμοί πρέπει να επικεντρωθούν στους ανθρώπους τους και να αποδείξουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς. Η έννοια του «War of Talents» έχει αναπτυχθεί από τις αρχές της δεκαετίας ’90, ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή που οι εταιρείες πρέπει πραγματικά να επενδύσουν σε αυτό!

Σκληρά ερωτήματα
Μετά από ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες διάκρισης ταλέντων συνήθως οι οργανισμοί βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα και σε αποφάσεις που αγγίζουν την κουλτούρα του οργανισμού:

1. Αναγνωρίζουμε επίσημα την ύπαρξη talent pool; Τι λέμε στους ίδιους τους επιλεγμένους αλλά και ποια είναι η επίσημη θέση προς το σύνολο των εργαζομένων;

2. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων που ακολουθεί τη φάση αναγνώρισής τους επιβάλλεται να είναι ανάλογα εξειδικευμένο και απαιτητικό. Ποιους πόρους πρέπει να συνθέσουμε και με ποιες προδιαγραφές για το καλύτερο αποτέλεσμα;

3. Οι έννοιες του shadowing, mentoring που μπορεί να εμπλέξουν στη διαδικασία Talent Development στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης βρίσκουν ανταπόκριση; Τι είδους υποστήριξη και ενημέρωση πρέπει να παρέχουμε στους «υποστηρικτές»;

4. Τα ταλέντα είναι άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προϋποθέτουν υψηλή ποιότητα management από την πλευρά του φυσικού τους προϊσταμένου. Έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις για να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τα ταλέντα μας;

5. Και μετά τι; Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε ένα Career Path που ενδεχομένως να οδηγήσει τα ταλέντα σε διεθνή καριέρα έξω από τη δική μας Ελληνική Οργάνωση ή σε άλλα μέρη του οργανισμού; Σε κάθε περίπτωση πόσο εύκολο είναι για εμάς να αποχωριστούμε αποδοτικούς ανθρώπους στους οποίους έχουμε τόσο επενδύσει;

6. Τέλος, πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε μία επόμενη γενιά ηγετών που ίσως είναι διαφορετικοί από εμάς με διαφορετικές απόψεις για το μέλλον, το όραμα και τις πρακτικές του management; Κατά πόσο δεχόμαστε τη διαφορετικότητα όταν έρχεται η ώρα να δώσουμε χώρο στην επόμενη γενιά;

Η Linkage στέκεται δίπλα στην κοινότητα των HR Professionals για να διαμορφώσει στην Ελλάδα ένα νέο πολιτισμό ανάδειξης και ανάπτυξης των ταλέντων που θα πάνε τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στο επόμενο επίπεδο.