Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από το 5ο ετήσιο Workplace Learning Report 2021 του LinkedIn Learning, σύμφωνα με το οποίο το 66% των L&D επαγγελματιών παγκοσμίως συμφωνεί πως εστιάζει στην αναδιάρθρωση του οργανισμού του τη φετινή χρονιά. Αναλυτικότερα, το 64% υποστηρίζει ότι το L&D, πλέον, δεν αποτελεί κάτι που θα ήταν καλό να υπάρχει αλλά αναγκαιότητα, με το 33% να αναμένει ότι το διαθέσιμο budget θα αυξηθεί, ενώ το 73% αναφέρει ότι θα ξοδέψει λιγότερο για Instructor-Led Training και το 79% ότι θα επενδύσει περισσότερο στην online εκπαίδευση.

Επιπλέον, το 27% των L&D επαγγελματιών τονίζει ότι χρησιμοποιεί εσωτερικές έρευνες για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, ενώ οι τρείς τομείς εστίασης για το 2021 είναι το Upskilling & Reskilling, το Leadership & Management και το Virtual onboarding. Παράλληλα, οι μικρότερες επιχειρήσεις φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στο upskilling και το Reskilling (64%) σε σχέση με τις μεσαίες (62%) και τις μεγάλες (56%).

Επιπρόσθετα, το 49% των L&D στελεχών υπογραμμίζει ότι εμπλέκει τους managers στη διαδικασία της εκπαίδευσης και το 41% χρησιμοποιεί εσωτερικά εργαλεία και δεδομένα για να ανιχνεύσει τα κενά δεξιοτήτων, με το 51% να επισημαίνει ότι η εσωτερική κινητικότητα αποτελεί κάτι παραπάνω από προτεραιότητα, αφού οι εργαζόμενοι που μετακινούνται εσωτερικά σε νέους ρόλους είναι 3,5 φορές πιθανότερο να είναι engaged. Επίσης, τα δύο σημαντικότερα skills τη δεδομένη χρονική στιγμή για τα L&D στελέχη είναι το resilience και το digital fluency, ενώ το 64% των εν λόγω στελεχών αναφέρουν ότι τα D&I προγράμματα αποτελούν προτεραιότητα το 2021. Τέλος, το Report καταγράφει ότι το 76% της Gen Z πιστεύει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη