Την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της έδωσε στη δημοσιότητα η Lino Group, για το οικονομικό έτος 2023. Σύμφωνα με αυτήν, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 6 χώρες και απασχολεί 86 εργαζόμενους στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 57% είναι γυναίκες.

Το 85,7% των εργαζομένων είναι άνω των 50 ετών, ενώ το 38,1 % διαθέτει κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, ο μέσος όρος εργασιακής εμπειρίας των ανθρώπων του ομίλου είναι στα 14,8 χρόνια και οι εργαζόμενοι βρίσκονται κατά μέσο όρο 7,2 χρόνια στην εταιρεία, ενώ το 2023 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 800 ώρες εκπαίδευσης, με το 80% των εργαζομένων να λαμβάνει προνόμια και παροχές.

Επισημαίνεται τέλος ότι η Lino Group έχει θεσπίσει Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ενώ διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία και Πολιτική Διαχείρισης Παροχών από Τρίτους.