Την έναρξη του δεύτερου Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στους εργαζομένους της ανακοίνωσε η L’Oréal, το οποίο θα υλοποιηθεί σε 57 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η χώρα μας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους, στη Γαλλία αλλά και διεθνώς, να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με την ανάπτυξη του ομίλου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιορίζεται σε 500.000 μετοχές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των εργοδοτών, με την περίοδο των εγγραφών να διαρκεί από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020 και τον διακανονισμό (πληρωμή – παράδοση) να έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου 2020.