Στην έκτη θέση βρέθηκε η L’Oréal στον Δείκτη Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης Refinitiv 2020, ο οποίος κατατάσσει τους 100 κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως, βάσει ενός ευρέος φάσματος μετρήσεων του Diversity & Inclusion. Συγκεκριμένα, η L’Oréal υποστηρίζει την ισότητα και την έμφυλη ισότητα στις αμοιβές σε ολόκληρο τον όμιλο, ενώ καλωσορίζει και τα άτομα με αναπηρίες, μέσω προγραμμάτων που περιλαμβάνουν προσβασιμότητα, προσλήψεις και εκπαιδεύσεις, καθώς και σεμινάρια ευαισθητοποίησης. Επίσης, ο όμιλος αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι managers αξιοποιούν τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, προκειμένου να χτίσουν ένα περιβάλλον εργασίας με μεγαλύτερο inclusion, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των εργαζομένων.