Ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης δημιούργησε η L’Oréal Hellas, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου είναι ενήμεροι για τα νέα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η εταιρεία, πριν την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας τους.

Ειδικότερα, το εξειδικευμένο πρόγραμμα Safetogether δημιουργήθηκε εσωτερικά για να βοηθήσει τους εργαζομένους να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις νέες πρακτικές ασφαλείας, που θα προστατεύουν τους ίδιους και τους συναδέλφους τους καθημερινά, ενώ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας διαφορετικών ομάδων, στη Γαλλία και διεθνώς, και θα είναι διαθέσιμο σε 14 γλώσσες, με βίντεο 15 λεπτών βάσει των προτύπων υγείας και ασφάλειας του ομίλου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδραστικά κουίζ για την καλύτερη αφομοίωση των νέων οδηγιών και των κανόνων στον χώρο εργασίας, με τους εργαζομένους της L’ Oréal να απαιτείται να ολοκληρώσουν αυτήν την εκπαίδευση, στην πλατφόρμα MyLearning, πριν την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας. Επίσης, η εν λόγω εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους του ομίλου που εργάζονται στην αγορά, αλλά και για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που είναι παρόντες στις εγκαταστάσεις του.

Τέλος, η L’ Oréal έχει σχεδιάσει και μία ειδική έκδοση του προγράμματος, διαθέσιμη για το ευρύ κοινό, μέσω της πλατφόρμας CrossKnowledge, από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν και οι εταιρείες – πελάτες της συγκεκριμένης πλατφόρμας.