Ένατη κατατάσσεται η L’Oréal στην έκθεση της Equileap 2024, ενώ σε ό,τι αφορά στη Γαλλία, η εταιρεία καταλαμβάνει την 1η θέση στην ίδια κατάταξη.

Πρόκειται για την 7η συνεχή χρονιά που η L’Oréal αναγνωρίζεται από την Equileap, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε ζητήματα DEI, η οποία αξιολόγησε 3.795 εισηγμένες εταιρείες σε 27 αγορές παγκοσμίως, βάσει κριτηρίων όπως η ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια, διευθυντικές θέσεις και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, το μισθολογικό χάσμα, αλλά και πολιτικές που σχετίζονται με τη γονική άδεια και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Αναφορικά με τη L’Oréal, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του συνόλου των μελών ΔΣ, το 32% των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, το 57% όλων των κύριων θέσεων και το 62% των διεθνών brand directors.

Επιπλέον, ο όμιλος στηρίζει προγράμματα όπως το Inclusive Sourcing, το οποίο έχει ωφελήσει περισσότερους από 93.000 ανθρώπους παγκοσμίως, και το έργο του Fondation L’Oréal, το οποίο βοηθά γυναίκες και νέα κορίτσια να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω προγραμμάτων όπως το For Women in Science.