Από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023 (GEI) αναγνωρίστηκε, για 6η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal. Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την εταιρική φήμη.

«Η αναγνώριση για 6η συνεχή χρονιά αποτελεί απόδειξη της ανθρωποκεντρικής και συμπεριληπτικής κουλτούρας μας. Στη L’Oréal, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα δίκαιο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου να μπορούν να ευδοκιμήσουν, να αισθάνονται ενδυναμωμένοι και να έχουν αντίκτυπο με τις πράξεις τους» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ από την πλευρά της, η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer ανέφερε:

«Η ενδυνάμωση όλων των φύλων, η ενίσχυση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους γονείς και η προσφορά ειδικής εκπαίδευσης στις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του οράματός μας ότι μια ακμάζουσα και συμπεριληπτική κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».