Την εφαρμογή ScanHRMS της Epsilon HR επέλεξε η Regency Entertainment για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η “all-in-one” προσέγγιση της πλατφόρμας ScanHRMS πέτυχε την άρτια ενδοεπικοινωνία και ομαλή παράλληλη λειτουργία όλων των τμημάτων που συμμετέχουν στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού.  Σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών συνεχίζεται με την ενεργοποίηση των HR modules (Αξιολογήσεις, Εκπαιδεύσεις, Παροχές κτλ) & το web portal Self-Service για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.