Η Coco-Mat επέλεξε την εφαρμογή Pylon HRM της Epsilon HR για τα αυτοματοποιημένα εργαλεία, το εξειδικευμένο reporting και την ολιστική προσέγγιση μιας ολοκληρωμένης λύσης στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εταιρείας.

H Coco-Mat αναζήτησε ένα σύγχρονο λογισμικό για τις ανάγκες μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπως τις υποβολές στο Π.Σ. Εργάνη ή στον ΕΦΚΑ, αλλά και ευέλικτο reporting με στόχο την παρακολούθηση των απαραίτητων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι ανάγκες της εταιρείας αναλύθηκαν για ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλύφθηκαν στην ενιαία πλατφόρμα του Pylon HRM. Το PylonHRM ανέδειξε για άλλη μια φορά την προσαρμοστικότητα και ευελιξία της πλατφόρμας Pylon σε όλα τα μεγέθη και είδη εταιρειών.