Την πλατφόρμα Pylon HRM της Epsilon HR επέλεξε η ΒΙΑΝΕΞ για την αυτοματοποίηση των εργασιών διαχείρισης του σύνθετου, τόσο σε πλήθος όσο και σε κατανομή, ανθρώπινου δυναμικού της.

Πιο συγκεκριμένα, η ολιστική, «all-in-one» προσέγγιση της πλατφόρμας Pylon HRM, έδωσε τη λύση, πετυχαίνοντας την ιδεατή διασύνδεση και εξασφαλίζοντας την αρμονική λειτουργία όλων των τμημάτων που συμμετέχουν στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού.