Ο Όμιλος 24Media, ψηφιακός εκδοτικός οργανισμός στην Ελλάδα, επέλεξε το Premium HRM της Data Communication για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ομίλου σε κάθε επίπεδο.

Ως στόχοι του έργου τέθηκαν η αναβάθμιση και η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας του Ομίλου 24Media, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον για την άμεση εξοικείωση των χρηστών και τη γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η έγκυρη και έγκαιρη εναρμόνιση με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και ένα σύγχρονο κύκλωμα αδειών – απουσιών.