Στο πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις το διαγενεακό χάσμα στην αγορά εργασίας αναφέρθηκαν οι ομιλητές του πάνελ «A Changing Workforce: Understanding The Generation Gap And Its Impact On Business» στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Head of People & Culture της Παπαστράτος, Μαρία Πατακιούτη υπογράμμισε ότι η διακράτηση στελεχών είναι αποτέλεσμα εταιρικής κουλτούρας και έρχεται μέσα από σημαντική προσπάθεια. «Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η έννοια του εσωτερικού πελάτη.

Η δουλειά μας, ως εξυπηρέτηση του εσωτερικού πελάτη, του εργαζομένου, είναι να δημιουργήσουμε μία ολιστική εμπειρία τόσο ικανοποιητική που θα έχει αυτό το αποτέλεσμα». Διαπίστωσε επίσης ότι οι αμοιβές δεν είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας σε αυτή την εξίσωση, ενώ αναφέρθηκε στην εμπειρία της Παπαστράτος, που δείχνει ότι οι οριζόντιες πολιτικές φθίνουν, δίνοντας τη θέση τους στη δημιουργία αξίας για διαφορετικές ομάδες ανθρώπων.

«Η δημιουργία κουλτούρας χρειάζεται όραμα, στόχευση, συνεχή προσπάθεια και συνέπεια, αλλά και ένα υποστηρικτικό σύστημα αξιών που προωθεί συμπεριφορές όπως αυτές που θέλεις να έχεις στον εργασιακό σου χώρο. Οι αξίες αυτές πρέπει να έχουν εμποτίσει όλες τις διαδικασίες διοίκησης των ανθρώπων σου, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διγλωσσίας που προκαλεί σύγχυση, αποδομώντας την προσπάθεια» κατέληξε η Μ. Πατακιούτη.