«Ζούμε εντός πραγματικότητας, ακούμε τα προβλήματα των εργαζομένων και δεν διστάζουμε να κάνουμε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την επίλυσή τους» δήλωσε μεταξύ άλλων από το βήμα της Βουλής η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής για την άρση της αδικίας που υφίστανται οι μητέρες επιστημονικοί συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα της χορήγησης της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας.

Η M. Συρεγγέλα τόνισε ότι η αδικαιολόγητη εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων μητέρων από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε για χρόνια.

Κατά συνέπεια, για πρώτη φορά, με το ν. 4808/2021, το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θέσπισαν το δικαίωμα για την ειδική άδεια μητρότητας των 6 μηνών για όλες τις εργαζόμενες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, ενώ οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις του εργασιακού νόμου, με τις νέες γονικές άδειες, έφεραν για πρώτη φορά την Ελλάδα ανάμεσα στις 12 χώρες του κόσμου που προσφέρουν πλήρη νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.