«Προτεραιότητά μας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν από την πρώτη στιγμή η μείωση της ανεργίας. Δημιουργήσαμε πολλές νέες δουλειές, μειώσαμε την ανεργία στο 11,6%, επίπεδα που πλησιάζουν τις εποχές προ της οικονομικής κρίσης του 2009 και καταφέραμε με εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα και πολιτικές να μειώσουμε τη γυναικεία ανεργία, ένα πρόβλημα διαχρονικό, στο 15% ενώ τον Σεπτέμβρη του 2019 βρισκόταν στο 21,5%». Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2023.

Σύμφωνα με την Μ. Συρεγγέλα, «το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, υλοποιώντας πλήθος δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους και την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές».

Όπως τόνισε η υφυπουργός, «διευρύνουμε τη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη σε εκατοντάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, εκσυγχρονίζουμε και διευρύνουμε της υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας Φύλου, αναβαθμίζουμε ψηφιακά το Παρατηρητήριο Ισότητας Φύλων και ξεκινάμε τη λειτουργία ειδικού help desk για την ενίσχυση, πληροφόρηση και τον συντονισμό των Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας». Παράλληλα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δοθεί ενίσχυση που ξεπερνά τα 34 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία χώρων φύλαξης σε 120 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τη δημιουργία μεθοδολογίας ενσωμάτωσης και λήψης «Σήματος Διαφορετικότητας» στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.