Σύμφωνα με μελέτη των Achievers και Censuswide, με δείγμα 1.000 εργαζόμενους στη Βρετανία, οι εργαζόμενοι ηλικίας 16-24 ετών δεν αισθάνονται ότι τους ακούν ή τους εμπιστεύονται, με το 78% να αναζητά νέα εργασία. Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω μελέτης, το 58% των ερωτηθέντων εξηγεί ότι είναι αρκετά ή πολύ δεσμευμένο με την τωρινή του εργασία, ενώ το 29% αισθάνεται υποτιμημένο.

Επιπλέον, αναφορικά με την ομάδα 16-24 ετών, το 21% υποστήριξε ότι αισθάνεται καλύτερα όταν έχει την αναγνώριση των πελατών, το 19% την αναγνώριση του senior, το 15% τη δημόσια αναγνώριση και το 15% κάποια χρηματική επιβράβευση.

Επιπρόσθετα, το 49% των συμμετεχόντων στην μελέτη έχει ερωτηθεί από τον εργοδότη του για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία. Οι συνηθέστερες ερωτήσεις αφορούσαν τη βελτίωση της κουλτούρας την περίοδο της πανδημίας (45%), τις προτιμήσεις για το υβριδικό μοντέλο της μετά κορωνοϊού εποχής (42%), τη φυλετική/κοινωνική δικαιοσύνη (37%) και το D&I (41%). Εντούτοις, το 20% των ερωτηθέντων τόνισε ότι οι εργοδότες του δεν ήταν καλή στο να ζητούν feedback.