Αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις αναμένεται να έρθει η ελληνική αγορά εργασίας κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο -5%, μειωμένος κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εργοδοτών, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας που αναμένεται να προσφέρουν ευκαιρίες σε όσους αναζητούν εργασία είναι μόλις τρεις από τους εννέα συνολικά που ερευνήθηκαν: ο Τουρισμός, στον οποίο καταγράφονται οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων του τριμήνου, ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας της Γεωργίας. Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Μanpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 Ελλήνων εργοδοτών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower, το 12% των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις, το 17% ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού, ενώ το υπόλοιπο 68% ότι δεν αναμένει μεταβολές στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες σε πέντε τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξεως των 14 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα της Γεωργίας, ενώ αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων προβλέπουν οι εργοδότες στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Παράλληλα, οι εργοδότες τόσο στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης όσο και στον Δημόσιο Τομέα και Κοινωνικές Υπηρεσίες αναφέρουν σημαντική μείωση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης καταγράφονται στο -8%, ενώ στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής οι εργοδότες εκφράζουν αβεβαιότητα αναφέροντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξεως του -3%.