Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών στην Ελλάδα για το Γ’ Τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης που ανακοίνωσε η Manpower.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο -5%, εμφανίζοντας μια μικρή βελτίωση -κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες- σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στους επτά από τους εννέα τομείς της αγοράς βελτιώνονται σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Manpower, το 12% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, το 17% μείωση, ενώ το 69% δεν προβλέπει καμία μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων. Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Tα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Μanpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 Ελλήνων εργοδοτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Η πιο ενθαρρυντική βελτίωση, και συγκεκριμένα στο +3%, στις προοπτικές προσλήψεων καταγράφεται από τους εργοδότες στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον Τουρισμό.

Συγκεκριμένα οι Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις βελτιώνονται 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ μειώνονται 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στον τομέα του Τουρισμού, οι Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώνονται κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά μειώνονται κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι εργοδότες του Δημόσιου και Κοινωνικού τομέα προβλέπουν μειωμένες προσλήψεις, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο
-13%. Πρόκειται μάλιστα για τις χαμηλότερες προοπτικές προσλήψεων από τότε που ξεκίνησε η Έρευνα το Β’ Τρίμηνο του 2008. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές Απασχόλησης μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μειώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά την κατάσταση ανά γεωγραφική περιοχή, βελτιωμένες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων -αν και διατηρούν αρνητικό πρόσημο- στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες καταγράφονται στο -4%. Οι Προοπτικές Απασχόλησης ενισχύονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -5%, οι εργοδότες αναμένουν τον χαμηλότερο ρυθμό προσλήψεων για το ερχόμενο τρίμηνο. Οι Προοπτικές βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προοπτικές προσλήψεων σε 35 από τις 39 χώρες που ερευνήθηκαν, καταγράφονται θετικές.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης αναμένεται να βελτιωθούν σε 20 από τις 39 χώρες, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σε 24 χώρες.

Οι εργοδότες στην Ινδία, τη Βραζιλία, την Ταϊβάν, την Τουρκία και τη Σιγκαπούρη αναφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων για το Γ’ τρίμηνο, ενώ οι χαμηλότερες εκτιμήσεις -και μόνες αρνητικές- όσον αφορά τις προσλήψεις, για το ίδιο διάστημα, αναφέρονται από τους εργοδότες στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

Στη Γερμανία οι εργοδότες αναφέρουν τις υψηλότερες μέχρι σήμερα προοπτικές προσλήψεων μετά την ύφεση. Ενώ, αν και οι προοπτικές προσλήψεων σε χώρες όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν συγκρατημένες, τα αποτελέσματα για τον Καναδά και τη Γαλλία είναι πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, αν και κάτω από τα προ της ύφεσης επίπεδα, εμφανίζουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Στις ΗΠΑ οι εργοδότες, και στους 13 τομείς της αγοράς, αναμένουν να παραμείνει σταθερό ή και να βελτιωθεί το κλίμα στην αγορά εργασίας το ερχόμενο τρίμηνο. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις αναδυόμενες αγορές της Ινδίας και της Βραζιλίας συνεχίζουν να αναφέρουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη ζήτηση των χωρών στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.