Εικόνα στασιμότητας αναμένεται να παρουσιάσει η ελληνική αγορά εργασίας κατά το β’ τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης που ανακοίνωσε η Manpower.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο 0%, μειωμένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και σταθερός σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία θα υπάρξουν, αν και περιορισμένες, στους έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας που ερευνήθηκαν, ενώ οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα του Δημοσίου και των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 Ελλήνων εργοδοτών. Σύμφωνα με αυτό, το 14% των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού, το 14% ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις, ενώ το υπόλοιπο 69% ότι δεν αναμένει μεταβολές στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένουν μικρή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +4%, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, μεταφέρουν απογοητευτικά μηνύματα με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -2%.

Σε διεθνές επίπεδο, περισσότεροι από 61.000 εργοδότες από 36 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα της Manpower με στόχο τον προσδιορισμό των τάσεων της απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2010.

Οι εργοδότες σε 27 από τις 36 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι κατά το β’ Τρίμηνο του 2010 αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν. Οι προοπτικές προσλήψεων στην περιφέρεια ΕΜΕΑ ποικίλλουν, με τους εργοδότες σε 10 από τις 18 χώρες να προβλέπουν θετικές προοπτικές.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο κοινό, χωρίς χρέωση, μέσω της Manpower Ελλάς. Για να λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε τρίμηνο με τα αποτελέσματα της Έρευνας, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση στο: investor.manpower.com/investors/alerts.cfm.