Συνεχίζεται η σταδιακή βελτίωση της αισιοδοξίας των Ελλήνων εργοδοτών στο α’ τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014.

Οι εργοδότες αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων των τελευταίων πέντε ετών, με το Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης να ενισχύεται για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που πασχολούν, το 13% αναμένει μείωση, ενώ το 69% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +7%, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και 17 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Πρόκειται για την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη από το δ’ τρίμηνο του 2008. Αναφορικά με τα αποτελέσματα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +15%. Οι εργοδότες του τομέα Τουρισμού αναφέρουν προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ στους τομείς Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) αναφέρονται προοπτικές της τάξης του +6%. Οι εργοδότες σε δύο τομείς, Κατασκευές και Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες, αναφέρουν προοπτικές της τάξης του +5%.

Παράλληλα, οι εργοδότες σε δύο τομείς αναμένουν μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, ιδιαίτερα στον τομέα της Γεωργίας, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του -9%. Ανά γεωγραφική περιοχή τώρα οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν, κατά το α’ Τρίμηνο του 2014. Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής εμφανίζονται επιφυλακτικά αισιόδοξοι ως προς τα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +7%, ενώ οι προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα διαμορφώνονται στο +1%.

Τέλος, σε διεθνές επίπεδο συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, η αισιοδοξία αναφορικά με τις προσλήψεις ενισχύεται σε 21 χώρες, αλλά μειώνεται σε 15. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων είναι η Ταϊβάν, η Ινδία, Νέα Ζηλανδία, η Κολομβία και η Σιγκαπούρη. Αντίθετα, οι χώρες με τις λιγότερες ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι το Βέλγιο, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Ιταλία, όπου οι εργοδότες αναφέρουν αρνητικές προθέσεις προσλήψεων επί 12 συνεχόμενα τρίμηνα.