Τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις τους από το Β’ Τρίμηνο του 2010 αναφέρουν οι Έλληνες εργοδότες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης, που έδωσε στη δημοσιότητα η Manpower.

Τα στοιχεία της Έρευνας για το διάστημα Απρίλιος–Ιούνιος 2013 αποκαλύπτουν ότι το 13% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν, το 16% μείωση, ενώ το 69% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -6%. Ο Δείκτης καταγράφεται ενισχυμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας η μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, προβλέπουν οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι δυσμενέστερες Προοπτικές καταγράφονται στον τομέα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -16%. Ωστόσο, οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού και της Γεωργίας αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν κατά το Β’ Τρίμηνο του 2013, με τις Προοπτικές να διαμορφώνονται στο +3% και +1% αντίστοιχα.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης της απασχόλησης ενισχύεται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την άνοδο του δείκτη προσλήψεων στον τομέα του Τουρισμού, κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες. Εξαίρεση στο θετικό κλίμα αποτελεί ο τομέας Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου ο δείκτης των προσλήψεων μειώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης καταγράφεται βελτιωμένος σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 16 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα του Τουρισμού. Αποδυναμωμένες, ωστόσο, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφονται οι προοπτικές προσλήψεων στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση. Ανά Γεωγραφική Περιοχή τώρα η εικόνα της απασχόλησης για το ερχόμενο τρίμηνο καταγράφεται αποδυναμωμένη και στις δύο περιφέρειες που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -6%.

Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των χωρών που συμμετείχαν στην Έρευνα καταγράφουν θετικά σχέδια προσλήψεων για το Β’ τρίμηνο του 2013. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε 21 χώρες, αλλά φθίνουν σε 15. Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων είναι η Βραζιλία, η Ταϊβάν, η Τουρκία και η Ινδία. Αντίθετα, οι χώρες με τις λιγότερες ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ολλανδία.